Πολιτική

Αλλαγές σε Παιδεία, συμβάσεις καθαριότητας, δομές φτώχειας, Καλλικράτη και υπαίθρια parking μέσω τροπολογιών

28F6BFEEC88F88A27612F324C018CF7C.jpg

Τροπολογίες έβρεξε και σήμερα στο Κοινοβούλιο με τη μόνη διαφορά ότι τουλάχιστον αυτές δεν κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια, αλλά στις Επιτροπές της Βουλής, όπου συζητείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκή οδηγία για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων εταιριών.

Τροπολογίες έβρεξε και σήμερα στο Κοινοβούλιο με τη μόνη διαφορά ότι τουλάχιστον αυτές δεν κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια, αλλά στις Επιτροπές της Βουλής, όπου συζητείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκή οδηγία για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων εταιριών.

Ούτε μία ούτε δύο αλλά πέντε συνολικά άσχετες και εκπρόθεσμες τροπολογίες κατέθεσε η κυβέρνηση, οι οποίες ρυθμίζουν από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ζητήματα, θέματα σχετικά με τις δομές φτώχειας, με τα υπαίθρια parking στην Πάτρα, το επάγγελμα των ξεναγών και το δικαίωμα κάθε υποψήφιου Δήμου να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία για τη φιλοξενία του θεσμού « Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Οι τροπολογίες απαριθμούν 95 σελίδες σε νομοσχέδιο 163 σελίδων, ενώ αρκετές διατάξεις θα επιβαρύνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η πρώτη τροπολογία, της Θεανώς Φωτίου, προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, να συνάπτουν έως τις 31/12/2017 – κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων – ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα ή τη φύλαξη με υπαλλήλους που εργάζονται ήδη στις υπηρεσίες αυτές βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης μέσω εταιριών. Σύμφωνα με την κα Φωτίου μάλιστα η ρύθμιση αυτή θα επιφέρει και εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς ορίζεται ότι έκαστη δεν μπορεί να ξεπερνά ετησίως την αμοιβή νεοπροσλαμβανόμενου μόνιμου υπαλλήλου του αντίστοιχου κλάδου στον ίδιο φορέα.

Με την ίδια τροπολογία:

– παρατείνεται εκ νέου και για άλλους 4 μήνες έως τις 31/10/ 2016 το έργο των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας ( κόστος: 5 εκατομμύρια ευρώ).

– επεκτείνονται έως το τέλος του 2016 τα μέτρα της κάρτας σίτισης, του δωρεάν ρεύματος και της επιδότησης ενοικίου στο πλαίσιο του προγράμματος της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (κόστος: 103,5 εκατομμύρια ευρώ).

– νομιμοποιούνται δαπάνες για αποζημιώσεις πρόσθετων αμοιβών και νυχτερινών από το 2012 των εργαζομένων στα κέντρα προστασίας και πρόνοιας (κόστος: 651.000 ευρώ).

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τροπολογία του Υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, καθώς με το πλήθος των διατάξεων που περιλαμβάνει προσομοίαζε περισσότερο σε αυτόνομο νομοσχέδιο.
Στα αξιοσημείωτα αυτής περιλαμβάνεται η σύσταση νέου Τμήματος στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και το ετήσιο κόστος 3.700 ευρώ περίπου για το επίδομα θέσης ευθύνης του προϊσταμένου αυτής, η κάλυψη λειτουργικών εξόδων του νέου Τμήματος με κόστος για το οποίο σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ «το επισπεύδον Υπουργείο δεν έστειλε στοιχεία», καθώς και η αναδρομική «νομιμοποίηση δαπανών ύψους 115.200 ευρώ περίπου, που καταβλήθηκαν σε φορείς, βάσει αποφάσεων χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και οι οποίες θεωρούνται έγκυρες και νόμιμες».

Μεταξύ άλλων με την τροπολογία εξομοιώνονται επίσης οι εκπαιδευτικοί γονείς ανάπηρου τέκνου σε ποσοστό 67% με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. Παρατείνεται η θητεία των σχολικών συμβούλων έως τις 31 Αυγούστου 2017. Ορίζεται και τέταρτο έτος φοίτησης στα ΕΠΑΛ κατά το οποίο οι σπουδαστές τους θα παίρνουν το 75% του μισθού της μαθητείας συν ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και επιδότηση για την πρακτική άσκηση αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ. Επιπλέον προβλέπονται κέντρα εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η τρίτη τροπολογία της Έλενας Κουντουρά, προβλέπει πλέον τη δυνατότητα και σε υπηκόους τρίτων χωρών – εκτός από Έλληνες και υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. – να ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού στη χώρα μας και να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενώ επανακαθορίζει τα χρηματικά πρόστιμα για τουριστικές επιχειρήσεις που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτεί η κατηγορία τους.

Με την τέταρτη τροπολογία την οποία υπερασπίστηκε η Υφυπουργός Υποδομών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ορίζεται ότι οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν έως τις 31/12/2015 και τελούν ακόμα εν λειτουργία στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Πατρέων, μπορούν να λαμβάνουν τριετή άδεια λειτουργίας κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις, ενώ αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top