Ελλάδα

Αναγνωρισμένες νομικές σπουδές στην Ελλάδα

idef000.jpg

Η Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, παρέχει στην Ελλάδα το αναγνωρισμένο πρόγραμμα νομικών σπουδών του Πανεπιστημίου, σε σύμπραξη με το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα νομικών σπουδών στην Αθήνα είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών (LICENCE, MASTER) το Πανεπιστήμιο Paris 13 απονέμει στους έλληνες πτυχιούχους τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία και Master, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους γάλλους φοιτητές.

Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης.

Στην Ελλάδα, η αναγνώριση γίνεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από την Επιτροπή του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων για όσους επιθυμούν την εγγραφή τους σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο.

Το πρόγραμμα Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, σε σύμπραξη με το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, είναι το Πρώτο Αναγνωρισμένο πρόγραμμα με Πτυχιούχους που Δικηγορούν ΗΔΗ στην Ελλάδα.

Στους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα Νομικών Σπουδών στην Αθήνα παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στα Ελληνικά για τα δύο πρώτα έτη σπουδών. Παράλληλα προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα για βελτίωση του επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας ώστε στο τρίτο έτος οι φοιτητές να πιστοποιούν επίπεδο Β2/C1.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη διδασκαλία των νομικών αγγλικών (Law English) με στόχο οι πτυχιούχοι μετά το πέρας της τετραετούς φοίτησης να μπορούν να εξασκούν τα νομικά επαγγέλματα σε τρείς γλώσσες (Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά) ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Συνέχιση σπουδών

Ο φοιτητής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να συνεχίζει αυτόματα τις σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Paris 13 (πανεπιστημιούπολη Villetaneuse) ή με αίτηση, σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε.

Με την απόκτηση της Licence Νομικής η μετάβαση από την Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτόματη.

Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, η μετάβαση σε κάποιο Master 2 Νομικής γίνεται κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ.

Το Πανεπιστήμιο PARIS 13 – SORBONNE PARIS CITE

Το Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cite είναι ένα από τα σημαντικότερα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια πολλαπλών κατευθύνσεων. Αριθμεί σήμερα περισσότερους από 22.000 φοιτητές σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών σπουδών. Βρίσκεται στην βόρεια  περιφέρεια του Παρισιού και είναι εγκατεστημένο σε τέσσερις Πανεπιστημιουπόλεις.

Το Paris 13 είναι ένα σύγχρονο και γεμάτο δυναμισμό Πανεπιστήμιο, διεθνώς αναγνωρισμένο και ευρέως γνωστό για την ποικιλία των επιστημονικών κατευθύνσεων που παρέχει. Συνδυάζει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και τις απαιτήσεις μιας ανώτατης εκπαίδευσης με την επαγγελματική εξειδίκευση σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση στελεχών και επαγγελματιών υψηλής ποιότητας.

Επαγγελματικές δυνατότητες

Οι πτυχιούχοι νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité μπορούν να εργαστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, εισαγγελείς, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές, υποθηκοφύλακες, νομικοί σύμβουλοι σε επιχείρηση και σε κάθε άλλη θέση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απαιτεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ενός πτυχίου νομικής. Η διαδικασία πρόσβασης στο κάθε επιμέρους νομικό επάγγελμα προσδιορίζεται ειδικώς στην κάθε χώρα από την οικεία νομοθεσία.

Υποτροφίες αριστείας σε απόφοιτους λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, σε συνέχεια της επίσημης αναγνώρισης του Πτυχίου Νομικής που παρέχει σε σύμπραξη με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, ενέκρινε τις Υποτροφίες Αριστείας για αποφοίτους Λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.

Οι Υποτροφίες Αριστείας απονέμονται με βάση τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 75% των διδάκτρων.

Υποτροφίες λόγω κοινωνικών κριτηρίων

Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου εγκρίνει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνικών κριτηρίων, προκειμένου να επιτρέψει σε υποψήφιους φοιτητές που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες αριστείας να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους σπουδάζοντας νομική.

Οι εν λόγω υποτροφίες, λαμβάνουν υπόψη το συνολικό προφίλ των αιτούντων τόσο από πλευράς επιδόσεων, όσο και από πλευράς οικονομικών δυνατοτήτων και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αποκλεισμού από τα προνόμια και τις ωφέλειες που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια.

Συμμετοχή – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, ή στη Γραμματεία του IdEF συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF και να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Κολλεγίου www.idef.gr και στο τηλέφωνο 210 6980772.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top