Πολιτική

Απάντηση Αβραμόπουλου σε ερώτηση Παπαδημούλη για τις κυρώσεις στο προσφυγικό

550_334_409698.jpg

Απάντηση εκ μέρους της Κομισιόν, έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ύστερα από σχετική ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις, όπως αναφέρει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και με την άρνηση ορισμένων κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις κοινές αποφάσεις της ΕΕ στο θέμα της αντιμετώπισης του προσφυγικού.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης, σε μία γενικόλογη απάντηση που δεν περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις, επισημαίνει πως η Κομισιόν στην πρόσφατη έκθεση της για την μετεγκατάσταση, «διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης» ενώ ταυτόχρονα σημειώνει πως ελάχιστη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί και ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος για μετεγκατάσταση 20.000 ατόμων ώς τις 16 Μαΐου 2016.

Ο Ελληνας πρών υπουργός καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν δραστικά τις προσπάθειες τους σχετικά με τη μετεγκατάσταση, ενώ για τα κράτη μέλη που αρνούνται έντονα και συστηματικά να συμβάλουν, περιορίζεται να αναφέρει πως «η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει δράση σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους».

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή του προς την Κομισιόν και επικαλούμενος το αρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων ενάντια στις συνεχείς αρνήσεις ορισμένων κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Παράλληλα, το στέλεχος της Κουμουνδούρου είχε ζητήσει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στα κράτη που επιμένουν να μην υλοποιούν τις κοινές αποφάσεις της ΕΕ.

Ακολουθούν τα πλήρης κείμενα ερώτησης και απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Άρνηση συμμόρφωσης κρατών μελών με τις κοινές αποφάσεις της ΕΕ

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονη, συστηματική και πολύμηνη άρνηση ορισμένων, ευτυχώς λίγων, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να συμβάλουν στην εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις από κοινού ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών.

Βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και των κρατών μελών της ΕΕ, όπως πηγάζει και από το κεφάλαιο 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ, 2007), είναι η συμμόρφωση με τη Χάρτα του ΟΗΕ και άρα με την ανθρωπιστική βοήθεια, όταν απαιτείται, σύμφωνα και με την Συνθήκη της Γενεύης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΕΕ, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τις κοινές αξίες της ΕΕ. Ο προληπτικός μηχανισμός του άρθρου 7 παράγραφος 1 μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση «σαφούς κινδύνου σοβαρής παράβασης», ενώ ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων της παραγράφου 2 ενεργοποιείται στην περίπτωση «σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος» των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη συνεχή άρνηση ορισμένων κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις κοινές αποφάσεις της ΕΕ;
– Εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ; Αν ναι, ποιες; Αν όχι, για ποιον λόγο;

Απάντηση του Δημ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση[1].

Στις 16 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση[2], στην οποία διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης.
 
Έκτοτε, η Επιτροπή εξέδωσε δύο μηνιαίες εκθέσεις για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση[3], στις οποίες αναφέρεται ότι ελάχιστη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί και ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος για μετεγκατάσταση 20 000 ατόμων έως τις 16 Μαΐου 2016.

Στην τελευταία της έκθεση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι σε εξέλιξη μέτρα για να επιταχυνθεί η διαδικασία και ότι αυτός ο ρυθμός μετεγκατάστασης μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα αν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πραγματικά διατεθειμένα να συμβάλουν στην επιτυχία της διαδικασίας μετεγκατάστασης και να συνεργαστούν χωρίς χρονοτριβή.
 
Επομένως, καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν δραστικά τις προσπάθειές τους σχετικά με τη μετεγκατάσταση.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποβάλλει εκθέσεις σε μηνιαία βάση και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει δράση σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top