Οικονομία

ΔΕΗ: Στο τραπέζι ο οδικός χάρτης για στρατηγικό επενδυτή του ΑΔΜΗΕ

550_334_293475.jpg

Τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή της συμφωνίας αναφορικά με τον ΑΔΜΗΕ και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να αποφασίσει η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που θα συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης, σε εφαρμογή του νόμου 4393/2016 για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, οι μετοχές του Διαχειριστή οι οποίες σήμερα ανήκουν κατά 100% στη ΔΕΗ, θα κατανεμηθούν ως εξής:

-Το 51 % μεταφέρεται σε Εταιρία Συμμετοχών που θα ιδρύσει η ΔΕΗ, η οποία θα μεταφέρει στη συνέχεια τις μετοχές στους μετόχους της. Έτσι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΗ (Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ, θεσμικοί επενδυτές κλπ.) θα καταστούν εμμέσως μέτοχοι του 51 % του ΑΔΜΗΕ. Η Εταιρία Συμμετοχών θα υποβάλει στη συνέχεια αίτηση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

-Ποσοστό 20 – 24 % (θα προσδιοριστεί από το Δημόσιο) θα πουληθεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε στρατηγικό επενδυτή και
-Ποσοστό 25 – 29 % θα πουληθεί σε εταιρία που θα δημιουργήσει το Δημόσιο, την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ της οποία θα έχει την μία και αμεταβίβαστη μετοχή.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή θα γίνει σε δύο φάσεις: αρχικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναμένεται μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς (πρέπει να είναι μέλη του ENTSO-e (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος να συμμετέχες στον ευρωπαϊκό οργανισμό. Θα πρέπει επίσης να πληρούν κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας, ακεραιότητας κ.α.

Πριν την ανάδειξη του στρατηγικού επενδυτή, η ΔΕΗ θα λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή ω ς προς το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος. Σημειώνεται ότι το τίμημα που θα καταβάλει το Δημόσιο ανά μετοχή θα ισούται με αυτό που θα καταβάλει ο επενδυτής. Από το σχέδιο απόφασης προκύπτει επίσης ότι η ΔΕΗ θα ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να μην καταβάλει την προκαταβολή των φόρων εισοδήματος που προκύπτουν από τη συναλλαγή.

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Comments

Δημοφιλέστερα


To Top