Διεθνή

Διορία μέχρι τη Δευτέρα έδωσε στο Βέλγιο η Ευρώπη για τη φοροαποφυγή

FE2B497CF0D1D88F91890E99ABC79194.jpg

Το Βέλγιο έχει διορία μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας για να αποφασίσει σχετικά με μια σειρά μέτρων που έχουν ως στόχο να καταπολεμήσουν την επιθετική πολιτική φοροαποφυγής των πολυεθνικών, τα οποία συζητήθηκαν σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών-μελών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Το Βέλγιο έχει διορία μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας για να αποφασίσει σχετικά με μια σειρά μέτρων που έχουν ως στόχο να καταπολεμήσουν την επιθετική πολιτική φοροαποφυγής των πολυεθνικών, τα οποία συζητήθηκαν σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών-μελών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Εάν το Βέλγιο δεν δηλώσει τη στάση του μέχρι την Δευτέρα, τα μέτρα αυτά θα επικυρωθούν αυτομάτως, με βάση τη λεγόμενη “σιωπηρή” διαδικασία του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία θέτει στο στόχαστρό της τα μέσα με τα οποία οι πολυεθνικές εταιρείες πετύχαιναν φορολογικές απαλλαγές, εκμεταλλευόμενες τις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες και τα λογιστικά τεχνάσματα για να φορολογούνται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Το κείμενο αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2019, βρήκε σύμφωνους όλους τους υπουργούς των χωρών-μελών, εκτός από εκείνον του Βελγίου. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, το Βέλγιο αρνήθηκε να το εγκρίνει καθώς φοβάται ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα φύγουν από τη χώρα “για να εγκατασταθούν σε άλλες πρωτεύουσες”.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ένας άρθρο που αφορά την καταπολέμηση της τεχνικής στην οποία προσφεύγουν ορισμένες πολυεθνικές οι οποίες, μέσω τεχνητών δανείων σε μια θυγατρική τους ή σε τρίτη εταιρεία, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών τους σε μια χώρα με ευνοϊκή νομοθεσία, ώστε να εκπίπτουν από τη φορολόγηση. “Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει ήδη παρόμοιους ή αντίστοιχους κανονισμούς” για να καταπολεμήσουν αυτήν την πρακτική, εξήγησε μια ευρωπαϊκή πηγή. Όχι όμως και το Βέλγιο.

Το άρθρο αυτό επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή έναν χρόνο μετά την εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, δηλαδή το 2020. Όμως ο υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, ο Γιαν Φαν Όφερτφελτ, ζήτησε να μην περιληφθεί στο κείμενο κάποια “καταληκτική ημερομηνία, καθώς η κυβέρνησή του επιθυμεί όλα τα μέτρα που συζητά η ΕΕ να επεκταθούν και “σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ”.

Η συμβιβαστική πρόταση, για την οποία θα πρέπει να απαντήσει το Βέλγιο μέχρι την Δευτέρα, ανοίγει μια μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των μέτρων μέχρι το 2024.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top