Ελλάδα

Ένταξη πέντε φορέων στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC

Συνεχώς  διευρύνεται ο κύκλος των παραγωγικών, οικονομικών και επιστημονικών φορέων που εντάσσονται στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), καθώς 5 ακόμη φορείς εντάχθηκαν στην δύναμή του, ανεβάζοντας έτσι τον  συνολικό αριθμό στους 19, ενώ παράλληλα είναι ήδη τον «αέρα» η διαδικτυακή  πύλη  www.opemed.gr, αλλά και η  κοινωνική  δικτύωση  (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) του Οργανισμού, που καθιστούν προσιτό στο ευρύ κοινό τις παροχές του στον πολίτη.

Τώρα οι πέντε νέοι φορείς που εντάχθηκαν στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. είναι o Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, o Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Τα πέντε νέα αυτά μέλη του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ που θα συνεργαστούν με τους υπόλοιπους 14 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και της επιστημονικής ζωής του τόπου για να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο σύστημα επίλυσης των διαφορών.

Με αφορμή την ένταξη των νέων πέντε  φορέων στον οργανισμό ο πρόεδρος Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Παναγιώτης  Πικραμμένος, δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική και αισιόδοξη ημέρα για τον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., καθώς, μόλις λίγους μήνες μετά την επίσημη ίδρυσή του, ο Οργανισμός κιόλας διευρύνεται. Υποδεχόμαστε σήμερα πέντε νέα μέλη με ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα και αντιπροσωπευτική ισχύ. Προσδοκώ και εύχομαι αυτή η αριθμητική διεύρυνση του Οργανισμού να έχει και τα ανάλογα ποιοτικά αποτελέσματα. Να προσδώσει στο όλο εγχείρημα ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και να συμβάλει στην ενεργό διάδοση των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Η διαμεσολάβηση πρέπει να περάσει πλέον στα χέρια των εταίρων του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.».

Την  ίδια στιγμή οι πρόεδροι των νέων φορέων που εντάχθηκαν στον  Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., προέβησαν στις εξής δηλώσεις:

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος: «Η διαμεσολάβηση, η διαιτησία και κάθε άλλη μέθοδος εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών συνιστούν ένα νέο, ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Πέραν της προφανούς κοινωνικής και οικονομικής σημασίας τους, οι μέθοδοι αυτές αποτελούν πλέον διεθνώς ένα νέο, δυναμικό και προνομιακό τρόπο άσκησης δικηγορίας παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης. Με αυτά τα δεδομένα, η συμμετοχή του Συνδέσμου μας στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. θα πρέπει να θεωρείται ως η έμπρακτη δέσμευση των ελληνικών δικηγορικών εταιρειών για την αποτελεσματική διάδοση και την κατάλληλη αξιοποίηση των μεθόδων της “εναλλακτικής Δικαιοσύνης” στη χώρα μας».
 

Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας: «Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) πιστεύοντας στο θεσμό της προώθησης των «Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών» θεώρησε αυτονόητη υποχρέωσή του τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. Άλλωστε, η πίστη του φορέα μας στο συγκεκριμένο θεσμό έχει εκφρασθεί διαχρονικά, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Σ.Β.Β.Ε. ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν, για την προώθηση του συγκεκριμένου θεσμού και τη διάδοση της συγκεκριμένης πρακτικής μεταξύ των μελών του. Πλέον ο Σ.Β.Β.Ε., ως συμμετέχων στο εταιρικό σχήμα, θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για τη διάδοση του θεσμού στη Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα με γνώμονα και στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της επίλυσης εργατικών διαφορών με πνεύμα καλής θέλησης. Εύχομαι η έναρξη αυτής της συνεργασίας μεταξύ Σ.Β.Β.Ε. και Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. να συμβάλλει πραγματικά στην εκπλήρωση των στόχων του Οργανισμού και της σημαντικής του αποστολής και να είναι επωφελής για εργοδότες και εργαζόμενους».
 

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η ένταξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο εταιρικό σχήμα της θεσμικής συμμαχίας, του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Από πλευράς μας, δεσμευόμαστε για το αυτονόητο, ότι δηλαδή θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να συμβάλλουμε στην ακόμα αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., στον τομέα της διαμεσολάβησης, με γνώμονα πάντα τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».
 

Γεώργιος  Ρούσκας, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου: «Θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη μας χαρά για τη συμμετοχή του επιστημονικού μας φορέα στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και τη συλλογική προσπάθεια των μελών του. Οι Έλληνες συμβολαιογράφοι έχουμε εξ αρχής εκφράσει την εμπιστοσύνη μας στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών στη χώρα μας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε σταθερά τη διαμεσολάβηση και τη δικαστική μεσολάβηση. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική και τα πολυσήμαντα οφέλη τους τόσο για τους πολίτες όσο και για την ίδια την Κοινωνία, έχουμε περιβάλει τους νέους θεσμούς με την εμπιστοσύνη μας και το επιστημονικό μας ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, η ενεργός συμμετοχή μας σε αυτόν τον Οργανισμό, από κοινού με πλήθος σημαντικών φορέων, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη μέχρι σήμερα θετική στάση μας απέναντι στην ιδέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και στην ανάγκη για επιτυχή εφαρμογή των σχετικών θεσμών στην Ελλάδα».
 
Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: «Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών και να στηρίξει αυτή τη φιλόδοξη πρωτοβουλία, που στοχεύει στην προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Πιστεύουμε ότι το ομαδικό πνεύμα και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να πετύχουν τη μεγιστοποίηση της προώθησης, προβολής και διάδοσης του θεσμού, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από μία ισχυρή συμμαχία φορέων της χώρας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή».

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!

Aποστολή

Ακολουθήστε μας στα

Comments

Δημοφιλέστερα


To Top