Περιβάλλον

Η Βαλκανική εμπειρία στην Ανακύκλωση Συσκευασιών στη Θεσσαλονίκη

4E26B1EE20B7102188264B2D0759FBD9.jpg

O Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης υποδέχονται και φιλοξενούν στις 19 & 20 Μαΐου το διήμερο Συνέδριο των εθνικών συστημάτων ανακύκλωσηςσυσκευασιών

O Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης υποδέχονται και φιλοξενούν στις 19 & 20 Μαΐου το διήμερο Συνέδριο των εθνικών συστημάτων ανακύκλωσηςσυσκευασιών των χωρών τωνΒαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Πρόκειται για μία συνεργασία των συστημάτων ανακύκλωσης που έχειως στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής στα θέματα ανακύκλωσης, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και δράσεωνγια την αύξηση της ανακύκλωσηςσυσκευασιών στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας περί διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ( ExtendedProducerResponsibility).

Κατά τις εργασίες τουΣυνεδρίου, που φέτος λαμβάνει χώραστη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 9:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ημερίδα με θέμα:
«Ανακύκλωση συσκευασιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Επιτεύγματα και προοπτικές ανάπτυξης». Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή και ελληνική πρακτική στην ανακύκλωση συσκευασιών και θα αναπτυχθούν σημαντικά θέματα όπως είναι η ευρωπαϊκή προοπτική σε σχέση με τους στόχους του κοινοτικού πακέτου κυκλικής οικονομίας, οι προκλήσεις για την ανακύκλωση στην Ελλάδα και η συνεργασία των Συστημάτων ανακύκλωσης με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ευκαιρίες, τα προβλήματα και οι λύσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους.

Στην ημερίδα εκτός από τα Συστήματα Ανακύκλωσης συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές και εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ έχουν προσκληθεί, εκπρόσωποι από τις τοπικές αρχές, φορείς, συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις-ομάδες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στο τομέα της ανακύκλωσης, παραγωγοί συσκευασιών και Μ.Μ.Ε.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top