Ελλάδα

Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες υπογραφές…

550_334_193011.jpg

Στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, σε μία προσπάθεια να διευκολύνει τους πολίτες της. Για του λόγου το αληθές κάνει πράξη τη μείωση των υπογραφών για την έκδοση διοικητικών πράξεων. Με τον τρόπο αυτό, η τελική περαίωση μία διοικητικής πράξης που απαιτούσε τέσσερα ή πέντε επίπεδα υπογραφών, πράγμα που μεταφράζεται σε σημαντικές καθυστερήσεις για το κοινό, τώρα απαιτεί ακόμα και μία υπογραφή (κατά περίπτωση) με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να εξυπηρετούνται ακόμα και αυθημερόν.

Τη μείωση των απαιτούμενων υπογραφών οφείλουν στην Περιφέρεια σε ομάδες εργασίας αποκλειστικά από στελέχη της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές εργασίας στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένη διοικητική μεθοδολογία και επιστημονικά παραδείγματα, ενώ αξιοποίησαν τόσο προτάσεις των ίδιων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας όσο και προτάσεις πολιτών και οργανωμένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικότητας.

Δείτε εδώ ορισμένα παραδείγματα μείωσης του όγκου των απαιτούμενων υπογραφών και της γραφειοκρατίας :

Στον τομέα των μεταφορών –επικοινωνιών και ειδικότερα της έκδοσης αδειών, εκδόθηκαν 62.737 νέες άδειες ΕΙΧ, 27.490 αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, 31.342 πράξεις άρσης παρακράτησης κυριότητας ΕΙΧ- ΔΙΧ, 10.529 διαγραφές ΕΙΧ-ΔΙΧ, 34.876 αλλαγές κύριων χαρακτηριστικών ΕΙΧ-ΔΙΧ και 193.748 πράξεις μεταβίβασης ΕΙΧ-ΔΙΧ. Αυτές θα διεκπεραιώνονται πλέον με τελική υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών των Π.Ε. Επίσης, 67.183 αντίγραφα αδειών οδήγησης θα εκδίδονται πλέον με τελική υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών των Π.Ε.

Στον τομέα επαγγελματικών αδειών, 6.598 αποφάσεις αντικατάστασης και αντιστοίχησης των αδειών μηχανολογικών ειδικοτήτων και 1.326 αντίστοιχες αποφάσεις για ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων θα εκδίδονται πλέον με τελική υπογραφή από τους Διευθυντές Ανάπτυξης των Π.Ε., ενώ 4.169 έγγραφα για την προσκόμιση στοιχείων προς διεκπεραίωση αιτημάτων αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων θα εκδίδονται με τελική υπογραφή από τους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε.

Στον τομέα θεμάτων παιδείας και εργασίας, 7.495 αποφάσεις για εκδρομές εσωτερικού και 1.374 αποφάσεις για εκδρομές εξωτερικού θα εκδίδονται με τελική υπογραφή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε..

Στον τομέα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, πάνω από 5.000 βεβαιώσεις άσκησης υγειονομικών επαγγελμάτων θα εκδίδονται με τελική υπογραφή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε.. Επίσης, πάνω από 22.000 δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ θα χορηγούνται σε πολίτες (απευθείας ή μέσω ΚΕΠ) με ενέργειες των Προϊσταμένων Τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Π.Ε.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top