Ελλάδα

Με αντιπαραθέσεις ξεκίνησε το νέο προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC

 Γκρίνιες και αντιπαραθέσεις ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), ενώ  έχει ξεσπάσει πόλεμος ανακοινώσεων.

 Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της  περασμένης Παρασκευής   συγκροτήθηκε σε σώμα το   νέο  Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕ που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.
       

Αναλυτικότερα, το νέο  προεδρείο της Ε.Δ.Ε. απαρτίζεται ως εξής:
– Πρόεδρος Χριστόφορος   Σεβαστίδης
– Α’ αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος     
– Β’ αντιπρόεδρος Βαρβάρα Πάπαρη 
– Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Σαλάτας    
– Αναπληρωτής γενικός γραμματέας Δημήτριος Φούκας    
– Υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης (Ταμίας) Αγγελική Δεμέστιχα   και
-Αναπληρώτρια υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης Ακριβή Ερμίδου.   
        Καθήκοντα υπευθύνου Τύπου ανέλαβε ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης,  αδελφός του προέδρου της ΕΔΕ.
        Κατόπιν αυτού, η ξεκίνησε αντιπαράθεση στα σπλάχνα της ΕΔΕ. Στην αντιπαράθεση αυτή  είναι   από την μια πλευρά  η ομάδα    του  προέδρου Εφετών Χρήστου Τζανερρίκου που συγκέντρωσε 3.842 σταυρούς και 7 έδρες και από την άλλη των λοιπών τριών ομάδων, δηλαδή, των  Χριστόφορου  Σεβαστίδη,  Νίκου Σαλάτα και   Παναγιώτη Λυμπερόπουλου οι οποίοι συγκέντρωσαν   2.161, 2.902 και 2.612 σταυρούς αντιστοίχως (συνολικά 7.675 σταυρούς)  και   8 (3+3+2) έδρες.
        Έτσι, η ομάδα του κ. Τζανερρίκου σε ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε   στο διαδίκτυο, αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι κατά την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. θα έπρεπε  «να ληφθεί πρωτίστως υπόψη η πλειοψηφία των επτά εδρών της ομάδας του προέδρου Εφετών   Χρήστου Τζανερρίκου, στην οποία, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα έπρεπε να αντιστοιχούν τουλάχιστον οι τρεις θέσεις του προεδρείου, συμπεριλαμβανομένης οπωσδήποτε και αυτής του προέδρου της Ενώσεως, στοιχείο, που αγνοήθηκε παντελώς από τις άλλες τρεις μικρές ομάδες (3+3+2), όπως επίσης αγνοήθηκε παντελώς κάθε πρόταση για συζήτηση επί του ζητήματος της συνεργασίας πριν από την ψηφοφορία, που τέθηκε από την ομάδα μας».
        Και συνεχίζει η ομάδα του κ. Τζανερρίκου:  «Τα γεγονότα αυτά συνιστούν καταφανώς κατάφωρη παραβίαση πάγιων δημοκρατικών και πλειοψηφικών αρχών, που ισχύουν στις εκλογές της Ενώσεως, όπως επίσης και κάθε έννοιας δικαστικής και συνδικαλιστικής δεοντολογίας, πρωτίστως, δε, παραβιάζουν και αλλοιώνουν κατάφωρα την εκφρασθείσα βούληση του δικαστικού σώματος κατά τις εκλογές».

        Παράλληλα, η ομάδα του κ. Τζανερρίκου, καταγγέλλει την επίμαχη μεθόδευση -όπως την χαρακτηρίζει- «ως αντικείμενη σε βασικούς κανόνες δικαστικής δεοντολογίας και δημοκρατικών αρχών, η οποία καταδεικνύει ότι οι συνάδελφοι των τριών μικρών ομάδων κάθε άλλο παρά από πνεύμα συνεργασίας και ενότητας διακατέχονται».
πλέον του  κ. Τζανερρίκου την ανακοίνωση υπογράφουν οι: Χαράλαμπος Μαυρίδης,  Μαργαρίτα Στενιώτη,   Ευάγγελος Κασαλιάς,  Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης,   Χρήστος Παπαδήμας και Ματίνα Γκαρά.

        Εν τω μεταξύ, το   μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕ Ευάγγελος Κασαλιάς, ο οποίος απεχώρησε κατά την επίμαχη συνεδρίαση συγκρότησης του νέου Δ.Σ. της Ένωσης, σε ανακοίνωσή του, η οποία και πάλι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,  υπογραμμίζει ότι αγνοήθηκε παντελώς η συμμετοχή εισαγγελέων στο νέο προεδρείο, «παρά το γεγονός, ότι, τόσο κατά τις δύο αμέσως προηγούμενες θητείες αλλά και πάντοτε, κατά το παρελθόν, διδόταν οπωσδήποτε η θέση ενός εκ των δύο αντιπροέδρων σε εισαγγελικό λειτουργό, για πρώτη φορά το παρόν «δήθεν ενωτικό προεδρείο», περιφρόνησε τον εισαγγελικό κλάδο και δεν απηύθυνε, έστω και προσχηματικά πρόταση στον μόνο εκλεγέντα εισαγγελέα να συμμετάσχει στο προεδρείο».
        Τέλος, ο κ. Κασαλιάς καταγγέλλει «την αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά».
 
        Απάντηση του νέου Δ.Σ. της ΕΔΕ
 
        Το νέο προεδρείο  της ΕΔΕ  (υπογράφουν όλα τα μέλη) σε ανακοίνωσή – απάντηση όσων τους αποδίδονται, επισημαίνουν τους λόγους και τη λογική  συγκρότησης του νέου Δ.Σ. της Ένωσης, ενώ υπογραμμίζουν ότι προτάθηκε στην Μαργαρίτα Στενιώτη (πρώην  προέδρου της ΕΔΕ και δεύτερη σε σταυρούς της ομάδας του κ. Τζανερρίκου) η  θέση της α΄ αντιπροέδρου, αλλά η πρόταση αυτή  «απορρίφθηκε από την συνάδελφο και από την ομάδα της που επεδίωκαν αποκλειστικά την κατάληψη της θέσης του προέδρου».
        Συγκεκριμένα, αναφέρει το προεδρείο, μεταξύ των άλλων, στην ανακοίνωσή του:
        «Για τη δημιουργία του ενωτικού προεδρείου ακολουθήσαμε την βασική αρχή του ενιαίου ψηφοδελτίου, που προτάσσει τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε το κάθε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. Λάβαμε ωστόσο υπόψη και το αντικειμενικό γεγονός της ύπαρξης ομάδων και της ανάγκης εκπροσώπησης όλων στο προεδρείο.
        Ανατέθηκε έτσι η θέση του προέδρου της Ένωσης στον Χριστόφορο Σεβαστίδη, πρώτο σε αριθμό ψήφων και προτάθηκε η θέση του Α’ αντιπροέδρου στην Μαργαρίτα Στενιώτη, δεύτερη σε ψήφους και εκπρόσωπο της ομάδας της. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την συνάδελφο και από την ομάδα της που επεδίωκαν αποκλειστικά την κατάληψη της θέσης του προέδρου. Η θέση του γενικού γραμματέα ανατέθηκε στον Νικόλαο Σαλάτα, τέταρτο σε αριθμό ψήφων και επικεφαλής της ομάδας του, η θέση του Α’ αντιπροέδρου στον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, επικεφαλής της ομάδας του και η θέση του ταμία στην Αγγελική Δεμέστιχα. Επίσης στη θέση του Β’ αντιπροέδρου ψηφίστηκε η Βαρβάρα Πάπαρη, στη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα  ο Δημήτριος Φούκας και στη θέση του αναπληρωτή ταμία η Ακριβή Ερμίδου. Για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου που θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες επιλέχθηκε ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης. Στον ίδιο ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Ένωσης κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του ΚΟΔΚΔΛ»  (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών).

        Κλείνοντας το νέο Δ.Σ. της ΕΔΕ, καταγράφει τις προτεραιότητές του, οι οποίες είναι:
1) Ο  εκδημοκρατισμός στη λειτουργία των οργάνων με τη συμμετοχή των Εφετειακών Επιτροπών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την ουσιαστική συζήτηση όλων των θεμάτων στις Γ.Σ.,
2) Η επανεξέταση του αιτήματος για απαγόρευση κατάληψης δημόσιων θέσεων σε παραιτηθέντες ή συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους,
3) Η ικανοποιητική επίλυση του ασφαλιστικού,
4)  Η αναγνώριση της υποχρέωσης της Πολιτείας για συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και καταβολή των υπόλοιπων αναδρομικών αποδοχών μας και
5) Η αποτροπή του «παγώματος» των μισθολογικών ωριμάνσεων.
 
Οι ανακοινώσεις των μερών
        Τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων έχουν ως εξής:
 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκλογών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως έχει διαμορφωθεί διαχρονικά, είναι ότι οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο κατέρχονται σχηματίζοντας μεταξύ τους ομάδες αποτελούμενες από οκτώ, κατά κανόνα, ή και λιγότερους δικαστικούς λειτουργούς.

Ειδικότερα: Πριν από τις εκλογές κάθε μία ομάδα δηλώνει, καταρχήν, ρητά ενώπιον του Δικαστικού Σώματος ποιος εκ των μελών της κατέρχεται ως υποψήφιος Πρόεδρος της Ενώσεως, όπως έγινε και στις πρόσφατες εκλογές, ενώ, επίσης θεωρείται από όλους ως αυτονόητο ότι όλοι οι υποψήφιοι της κάθε ομάδας θεωρούν ως ηθική τους δέσμευση απέναντι στο Σώμα, εφόσον εκλεγούν, να επιλέγουν ως Πρόεδρο τον επικεφαλής της ομάδας τους, στοιχείο, που συνεκτιμάται από τους συναδέλφους κατά την ψηφοφορία. Το ενιαίο, δε, ψηφοδέλτιο καθιερώθηκε προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να επιλέγουν πρόσωπα, που μπορεί και να μην ανήκουν στην ίδια ομάδα.
Απόδειξη, δε, αυτού, το γεγονός ότι στην καταστατική γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου 2015 η πρόταση για την κατάργηση του ενιαίου ψηφοδελτίου απορρίφθηκε από το σύνολο σχεδόν του Σώματος. Το Δικαστικό, λοιπόν, Σώμα πριν από κάθε εκλογική διαδικασία γνωρίζει και έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι, ποιες οι ομάδες – τάσεις των υποψηφίων, όπως επίσης και το πρόσωπο του υποψήφιου Προέδρου, που θα υποστηριχθεί από κάθε ομάδα υποψηφίων στις μετέπειτα εσωτερικές διαδικασίες για εκλογή Προέδρου, στοιχεία που, όπως προαναφέρθηκε, παίζουν καθοριστικό ρόλο, κοντά στα άλλα, στην κρίση των συναδέλφων κατά τις εκλογές. Βάσει, δε, των ανωτέρω αρχών, η πλειοψηφία, που σχηματίζεται από κάποια ομάδα μετά τις εκλογές είτε αυτή είναι απόλυτη είτε σχετική και στις προκείμενες εκλογές η σχετική πλειοψηφία των επτά εδρών της ομάδας του Προέδρου Εφετών κ. Χρήστου Τζανερρίκου, που υπολείπεται μόνο κατά μία έδρα της απόλυτης πλειοψηφίας, υποδηλώνει σαφώς τη βούληση του Δικαστικού Σώματος Πρόεδρος της Ενώσεως να είναι όποιος, έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και που η υποψηφιότητά του, ως Προέδρου, είχε γνωστοποιηθεί δημοσίως πριν από τις εκλογές ανεξαρτήτως των σταυρών, που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος Πρόεδρος. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της σταυροδοσίας, που έλαβε η ομάδα του Προέδρου Εφετών κ. Τζανερρίκου ανήλθε σε 3.842 σταυρούς και των λοιπών μικρών ομάδων (κ. Σεβαστίδη, κ. Σαλάτα και κ. Λυμπερόπουλου) σε 2.161, 2.902 και 2.612 σταυρούς, αντιστοίχως. 
Επισημαίνεται, δε και αυτό είναι και το κυριότερο όλων, ότι η πρόταση, που τέθηκε, κατά την καταστατική γενική συνέλευση της ΕΔΕ το Δεκέμβριο του 2015 η εκλογή του Προέδρου να γίνεται με χωριστό ψηφοδέλτιο και άρα, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, με βάση το ποιος υποψήφιος θα συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους απορρίφθηκε από το σύνολο, σχεδόν, του Σώματος, που επικύρωσε με τον τρόπο αυτό την πάγια βούληση του η εκλογή του Προέδρου να συναρτάται με τον αριθμό των μελών, που η κάθε ομάδα εκλέγει στο διοικητικό συμβούλιο, κάθε, δε, διαφοροποίηση ως προς το ζήτημα αυτό παρακάμπτει de facto την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζουμε ότι οι πρόσφατες εκλογές έστειλαν και ένα μήνυμα συνεργασίας των ομάδων αφού καμία εξ αυτών δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία. Στην περίπτωση, όμως, αυτή είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία θα πρέπει να έχει ως βάση την ομάδα της πλειοψηφίας σε συνάρτηση βέβαια και με τον αριθμό των ψήφων των εκλεγέντων μελών του ΔΣ, διότι αυτό επιτάσσει η δημοκρατική αρχή και η εκφρασθείσα βούληση των συναδέλφων στην κάλπη. Θα έπρεπε δηλαδή να ληφθεί πρωτίστως υπόψη η πλειοψηφία των επτά εδρών της ομάδας του Προέδρου Εφετών κ. Χρήστου Τζανερρίκου, στην οποία, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα έπρεπε να αντιστοιχούν τουλάχιστον οι τρεις θέσεις του Προεδρείου, συμπεριλαμβανομένης οπωσδήποτε και αυτής του Προέδρου της Ενώσεως, στοιχείο, που αγνοήθηκε παντελώς από τις άλλες τρεις μικρές ομάδες (3+3+2), όπως επίσης αγνοήθηκε παντελώς κάθε πρόταση για συζήτηση επί του ζητήματος της συνεργασίας πριν από την ψηφοφορία, που τέθηκε από την ομάδα μας.
 Τα γεγονότα αυτά συνιστούν καταφανώς κατάφωρη παραβίαση πάγιων δημοκρατικών και πλειοψηφικών αρχών, που ισχύουν στις εκλογές της Ενώσεως, όπως επίσης και κάθε έννοιας δικαστικής και συνδικαλιστικής δεοντολογίας, πρωτίστως, δε, παραβιάζουν και αλλοιώνουν κατάφωρα την εκφρασθείσα βούληση του Δικαστικού Σώματος κατά τις εκλογές. Απόδειξη, δε, του ότι όλα τελικώς ήταν προαποφασισμένα από τις ανωτέρω τρεις μικρές ομάδες αποτελεί το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα, να γίνεται δηλαδή πρόταση – γνωστοποίηση προς τα μέλη πριν από κάθε ψηφοφορία του προσώπου, που προτείνεται για την κάθε μία θέση του Προεδρείου, αλλά όλα τα μέλη των ως άνω τριών μικρών ομάδων χωρίς εμφανή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόηση ενώπιον του Συλλογικού Οργάνου, αφού αυτή προφανώς είχε προηγηθεί, ψήφιζαν από κοινού τα εκλεγέντα πρόσωπα του Προεδρείου, έχοντας αγνοήσει, ως προαναφέρθηκε, κάθε πρόταση της πλειοψηφούσας ομάδας για ενότητα και συνεργασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντεισαγγελέας Εφετών κ. Ευάγγελος Κασαλιάς και σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας τόσο για την ακολουθηθείσα ως άνω διαδικασία, όσο και για τη γενικότερη παραβίαση του εκλογικού αποτελέσματος αποχώρησε από τη διαδικασία διότι, επιπλέον των ανωτέρω, είναι η πρώτη φορά που δεν εδόθη θέση στο Προεδρείο στον εκπρόσωπο του Εισαγγελικού Κλάδου.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την ως άνω μεθόδευση ως αντικείμενη σε βασικούς κανόνες δικαστικής δεοντολογίας και δημοκρατικών αρχών, η οποία καταδεικνύει ότι οι συνάδελφοι των τριών μικρών ομάδων κάθε άλλο παρά από πνεύμα συνεργασίας και ενότητας διακατέχονται. Διαβεβαιώνουμε, δε, όλους τους συναδέλφους ότι θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε με συνέπεια λόγων και πράξεων και με πίστη στις αξίες και στις παραδόσεις του Δικαστικού Σώματος, τιμώντας την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλουν μέχρι σήμερα.
Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών
Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης
Ευάγγελος Κασαλιάς, Αντεισαγγελέας Εφετών
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!

Aποστολή

Ακολουθήστε μας στα

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top