Πολιτική

Ο Ν. Ανδρουλάκης για το TTIP

550_334_506303.jpg

Πολλά ερωτηματικά αφήνει η απάντηση του Επιτρόπου κ. Hogan στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Ν. Ανδρουλάκη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) στον τομέα των αγροτικών προϊόντων.

Ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρώτησε ποιες ειναι οι εξελίξεις στο θέμα των μειώσεων δασμών των γεωγραφικών προϊόντων και αν έχει ήδη συνταχθεί από την Επιτροπή ένας κατάλογος γεωργικών προϊόντων τα οποιά θα εξαιρούνται από την εξάλειψη των δασμών.

Ο Επίτροπος Hogan στην απάντησή του επιβεβαίωσε δυστυχώς ότι ο στόχος είναι η πλήρης κατάργηση των δασμών στην πλειοψηφία των αγροτικών προϊόντων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “Εναλλακτικές λύσεις στην πλήρη κατάργηση των δασμών, όπως οι δασμολογικές ποσοστώσεις, θα αναζητηθούν για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα”, χωρίς όμως να τα αναφέρει.

Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση για τα τα προστατευόμενα Ελληνικά αγροτικά, τα οποία θα εξάγονται στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, όπως είναι οι κανόνες επισήμανσης των τροφίμων, η νομοθεσία για την επισήμανση της προέλευσης ή της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ”, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στα εξαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τέλος, σημειώνεται στα θετικά το γεγονός ότι ο Επίτροπος δεσμεύεται πως “οι διαπραγματεύσεις για την TTIP δεν θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων”.

Όπως δήλωσε ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης, “Το ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο και η Σοσιαλιστική Ομάδα έχουν καταστίσει σαφές πως για να γίνει δεκτή η Συμφωνία TTIP πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η διασφάλιση της προστασίας των ευρωπαίων πολιτών αλλα και η επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός.”

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Ευρωβουλευτή κ. Ανδρουλάκη καθώς και η απάντηση του Επιτρόπου κ. Hogan

Διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ και αγροτική παραγωγή

Ο πρωτογενής τομέας, και ιδιαίτερα η αγροτική παραγωγή, αποτελεί την προμετωπίδα της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους στυλοβάτες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αποτυπώνεται και με την αύξηση της εξαγωγικής της δύναμης κατά την περίοδο της ύφεσης (2008-2015).

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) ζητείται να προβλεφθούν για ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα μεταβατικές περίοδοι ή ακόμα και η εξαίρεσή τους από την εξάλειψη των δασμών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

— Έχει συζητηθεί το θέμα μείωσης των δασμών των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, και αν ναι, ποιες είναι οι εκτιμώμενες επιπτώσεις;

— Έχει προχωρήσει στη σύνταξη του καταλόγου που προβλέπεται στο ανωτέρω ψήφισμα;

— Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να προστατέψει τον ευρωπαϊκό γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα από υπερβολική πίεση ή αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω του διαφορετικού κανονιστικού πλαισίου, διασφαλίζοντας συγχρόνως την υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας τροφίμων και προστασίας του καταναλωτή στην Ευρώπη;

Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), η ΕΕ αντάλλαξε δύο δασμολογικές προσφορές με τις ΗΠΑ, την τελευταία τον Οκτώβριο του 2015, οι οποίες κάλυπταν το 97 % του συνόλου των δασμολογικών κλάσεων, για τις οποίες προβλέπεται πλήρης κατάργηση των δασμών. Η επεξεργασία των υπόλοιπων κλάσεων δεν έχει καθοριστεί και θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Εναλλακτικές λύσεις στην πλήρη κατάργηση των δασμών, όπως οι δασμολογικές ποσοστώσεις, θα αναζητηθούν για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα.

Όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων, η Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι οι διαπραγματεύσεις για την TTIP δεν θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων. Γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσουν να πληρούν τους κανόνες της υγειονομικής νομοθεσίας της ΕΕ προκειμένου να εισαχθούν στην ΕΕ. Ομοίως, τα μέτρα της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, όπως είναι οι κανόνες επισήμανσης των τροφίμων, η νομοθεσία για την επισήμανση της προέλευσης ή της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ.

Comments

Δημοφιλέστερα


To Top