Οικονομία

Οι 4 άξονες για το ασφαλιστικό στην Ευρώπη

550_334_509252.jpg

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σε 4 βασικές αρχές συμφώνησε το eurogroup, όσον αφορά την για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου των συντάξεων στην ευρωζώνη, ζητώντας αύξηση της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων, την εισαγωγή των αυτόματων μηχανισμών εξισορρόπησης για τη δημογραφική γήρανση, την παράταση του επαγγελματικού βίου και συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση , οι 4 αρχές είναι:

1 ) διασφάλιση έναντι των δημογραφικών και μακροοικονομικών κινδύνων : οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη συστηματική αύξηση της ανθεκτικότητας των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων έναντι των κινδύνων από τη δημογραφική αλλαγή ή μακροοικονομικές κρίσεις . Προκρίνεται η εισαγωγή μηχανισμών κατάλληλα σχεδιασμένων σε επίπεδο κρατών μελών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής , και συγκεκριμένα έναντι σημαντικών αυξήσεων του προσδόκιμου ζωής .

2 ) συνοδευτικές συνταξιοδοτικές πολιτικές : η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να συμπληρώνεται από συνοδευτικές πολιτικές , έτσι ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα με παράλληλη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων . Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να επιδιώκουν την παράταση του επαγγελματικού βίου και ως εκ τούτου την ενίσχυση των εισοδημάτων συνταξιοδότησης , μέσω μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης των ηλικιωμένων ανθρώπων, καθώς και τον περιορισμό δυνατοτήτων για πρόωρη έξοδο του εργατικού δυναμικού. Η παροχή συμπληρωματικών μέσων της αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί.

3) ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: η παράταση του επαγγελματικού βίου πρέπει να μη συνοδεύεται από υψηλότερες δαπάνες για μη συνταξιοδοτικές παροχές. Αποτελεσματικές πολιτικές πρέπει να θεσπιστούν για να διασφαλιστεί ότι το σύνολο του εργατικού δυναμικού αξιοποιείται πλήρως. Οι χώροι εργασίας πρέπει να προσαρμοστούν για να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα ενός ετερογενούς εργατικού δυναμικού, ενώ οι πολιτικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού θα πρέπει να στηρίξουν τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων.

4) κεντρική πολιτική και κοινωνική υποστήριξη: η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων έχει εκτεταμένες συνέπειες για τους πολίτες, καθώς και τα δημόσια οικονομικά και έχει επιπτώσεις για την ισότητα των γενεών. Κοινωνικές και πολιτικές υποστήριξης είναι απαραίτητες για την διαρκή επιτυχία των μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη των προκλήσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς και να διεξαχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top