Ελλάδα

Περικοπές έως 22% στα εφάπαξ και 40% στα μερίσματα

lefta2-656x410.jpg

Επιπλέον μειώσεις στα ποσά των εφάπαξ από 18 έως 22% με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους από 01/01/2014 φέρνει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε. Για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών κατά τα 5 τελευταία έτη έως και την 31.12.2103.

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και εφεξής κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση.

Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την μείωση των μερισμάτων σε 280.000 συνταξιούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Τα μερίσματα που θα καταβάλει το ταμείο θα είναι μειωμένα κατά 40%, ενώ θα υπάρξει αναδρομική περικοπή από 1/1/2016 στα μερίσματα που θα παρακρατηθεί από τους συνταξιούχους σε ισόποσες δόσεις.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι στο εξής η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Αυτό σε συνδυασμό με τον χαμηλό νέο συντελεστή αναπλήρωσης (0,215%) οδηγεί σε πολύ «μικρά» μερίσματα.

Ακόμη δίνεται οι δυνατότητα στους μετόχους που δεν έχουν συμπληρώσει, από τις 13/5/2016 και μετά το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, να λάβουν εφάπαξ επιστροφή των ατομικών τους καταθέσεων.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top