Οικονομία

Πρόεδρος της Eurobank: Ανάπτυξη με υπερφορολόγηση δεν θα έρθει

KARAMOUZIS-656x410.jpg

«Κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η απελευθέρωσή της από τα δεσμά του κρατισμού, της γραφειοκρατίας, του συντεχνιασμού, των ιδεολογικών εμμονών, των κατεστημένων συμφερόντων και του ατελούς ανταγωνισμού», σημείωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. «Ανάπτυξη με υπερφορολόγηση, υψηλά πραγματικά επιτόκια, μείωση μισθών και διαρκή δημοσιονομική λιτότητα, δεν θα έρθει, ανάπτυξη χωρίς μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων και άνθιση της ιδιωτικής οικονομίας, δεν θα επιτευχθεί», ανέφερε ο κ. Καραμούζης, επισημαίνοντας ότι, «γι’ αυτό είναι καθοριστικό να συνδυάσουμε τη συνεπή εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους θεσμούς με σχέδιο εμπροσθοβαρών ρηξικέλευθων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και γενναίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων».

Μεταρρυθμίσεων, που, όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο κ.Καραμούζης, να προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο, να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, την οικονομική εξωστρέφεια, τις εισροές διεθνών κεφαλαίων, καλύπτοντας το σημαντικό επενδυτικό και αποταμιευτικό κενό, να διαμορφώνουν μικρότερο επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος, να προχωρούν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και να μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές και περιορίζουν τη φοροδιαφυγή. Επίσης, «να βελτιώνουν τις συνθήκες ρευστότητας και αίρουν τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, να υλοποιούν τα μεγάλα έργα υποδομών και να αξιοποιούν τους σημαντικούς πόρους του ΕΣΠΑ και τις διεθνείς επίσημες χρηματοδοτήσεις».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι στόχος της Eurobank για το 2016 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία. «Ήδη, η επίτευξη κερδών για το α’ τρίμηνο θέτει τη βάση για την υλοποίηση του στόχου για το σύνολο του έτους. Η επιστροφή στην κερδοφορία έχει στρατηγική σημασία για την τράπεζα», είπε ο κ. Καραβίας, εστιάζοντας σε τρεις βασικός λόγους: «Στο να αναδείξει τη δυνατότητα της τράπεζας να παράγει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, όταν οι εξωτερικές συνθήκες δεν είναι απαγορευτικές, στην ενδυνάμωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της τράπεζας έναντι των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των αγορών και της πελατείας, επιβεβαιώνοντας την επάρκεια και τη δυναμική των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και την αξιοπιστία του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχουμε παρουσιάσει, τρίτον στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης του προσωπικού στις προοπτικές της τράπεζας. Επίσης, η επιστροφή στην κερδοφορία θα βελτιώσει τις δυνατότητες πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για άντληση κεφαλαίων και την επιστροφή καταθέσεων και θα διαμορφώσει μία ισχυρή ιδιωτική μετοχική βάση με ισχυρούς μετόχους, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους».

«Στη βασική μας εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναμένουμε ότι το 2016 τα έσοδα προ προβλέψεων θα αυξηθούν περισσότερο από 15% και ότι οι προβλέψεις θα περιοριστούν σε λιγότερο από 2% ως ποσοστό των δανείων μας. Επίσης, αναμένουμε ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων να κυμανθεί κοντά στο μηδέν για το σύνολο του έτους και να υπάρξει μείωση του απόλυτου ύψους των δανείων αυτών», υπογράμμισε.

Ο κ. Καραβίας είπε, μεταξύ άλλων ότι, για να εξασφαλιστεί σταθερή επιστροφή στην κερδοφορία, η τράπεζα θέτει τρεις βασικές προτεραιότητες: «Πρώτον, την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με μεγιστοποίηση της μετατροπής τους σε εξυπηρετούμενα. Στην κατεύθυνση αυτή, θα αξιοποιήσουμε τις σημαντικές προβλέψεις ύψους περίπου 11,5 δισ. ευρώ που έχουμε συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και το βελτιωμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, με ίση μεταχείριση των συνεργάσιμων πελατών και με διαφανείς, ανοιχτές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η τράπεζα οφείλει να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες. Εσωτερικά, έχουμε δημιουργήσει μία ειδική Γενική Διεύθυνση που ενοποιεί όλη την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενου δανεισμού και απασχολεί περίπου 2.500 στελέχη της τράπεζας. Παράλληλα, προχωρούμε στην αξιοποίηση εξωτερικών πόρων και συνεργασιών με εξειδικευμένους οίκους, όπως η πρόσφατη συμφωνία με το fundKKR, την υποστήριξη της EBRD και σε συνεργασία με την AlphaBank. Τέλος, η δυνατότητα πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί μία επιπλέον δυνητική επιλογή, που, τουλάχιστον, προς το παρόν, θα εφαρμοστεί επιλεκτικά και για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει την αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων. Ήδη, έχουν συμφωνηθεί οι πωλήσεις τέτοιων χαρτοφυλακίων από τις θυγατρικές τράπεζές μας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία», πρόσθεσε. Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή των καταθέσεων και, σταδιακά, η αποκατάσταση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τρίτη η ανάπτυξη των εργασιών, συμπλήρωσε ο κ. Καραβίας.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top