Ελλάδα

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΠΑΓΝΗ-Βενιζέλειο

550_334_87889.jpg

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)-ΓΝ Βενιζέλειο προκήρυξε τις ακόλουθες έντεκα επί θητεία θέσεις ειδικευμένων γιατρών, κλάδου ΕΣΥ επιμελητή Β’, όπως ανακοίνωσε σήμερα η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

– Μία θέση επιμελητή Β’ Eνδοκρινολογίας
– Μία θέση επιμελητή Β’ Ρευματολογίας
– Μία θέση επιμελητή Β’ Αγγειοχειρουργικής
– Μία θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας
– Μία θέση επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας
– Μία θέση επιμελητή Β’ Νευροχειρουργικής
– Μία θέση επιμελητή Β’ Παθολογικής Ανατομικής
– Δύο θέσεις επιμελητών Β’ Ψυχιατρικής
– Δύο θέσεις επιμελητών Β’ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή γενικής ιατρικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ).

Η αίτηση-δήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠΑΓΝΗ εις τριπλούν, έως και τις 20/06/2016. Επίσης μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυμεταφοράς, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στη Γραμματεία του νοσοκομείο, στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου διασταύρωση Σταυρακίων Βουτών ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης».

Γι’ αυτές τις αιτήσεις η ημερομηνία υποβολής προκύπτει, είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Σύμφωνα με την ΥΠΕ Κρήτης, «αιτήσεις-δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μίας θέσης, αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, καθώς και από την ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όπου βρίσκεται σχετικό Αρχείο: Προκήρυξη – Αίτηση – Υπεύθυνες δηλώσεις».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top