Ελλάδα

Πρόστιμο 40.000 € στον δήμο Τρίπολης για ρύπανση του περιβάλλοντος

550_334_511085.jpg

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 40.000 ευρώ επέβαλε στον δήμο Τρίπολης με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, για ρύπανση περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή στον χώρο παλιού λατομείου έχει γίνει απόθεση αστικών σύμμικτων απορριμμάτων, περίπου οκτώ χιλιάδων κυβικών μέτρων, χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες.

Επίσης, ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος και η ποσότητα των απορριμμάτων έχει αποτεθεί ανεξέλεγκτα σε μη στεγανό δάπεδο.

Επιπλέον, στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι, «ο δήμος Τρίπολης καλείται να παύσει τη λειτουργία του χώρου και να μεταφέρει τα υπάρχοντα απορρίμματα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, εντός μηνός, αλλιώς θα επιβληθούν εκ νέου διοικητικές κυρώσεις του Ν.1650/86.

Μέχρι να παύσει τη λειτουργία του χώρου, θα πρέπει να γίνει προσωρινή περίφραξη του χώρου για την αποφυγή κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία».

Ακόμη, ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στην Δικαιοσύνη για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων, ενώ κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών, καθώς και προσφυγή ενώπιον του γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου μέσα σε 15 ημέρες από την δημοσίευσή της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top