Ελλάδα

ΣΟΚ! Ο Κατρούγκαλος προσλαμβάνει στο δημόσιο όλους τους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ υπαλλήλους φύλαξης & καθαριότητας

Μια νέα στρατιά συμβασιούχων στην καθαριότητα και τη φύλαξη του υπουργείου Εργασίας και τα ταμεία ενδέχεται να δημιουργήσει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Τι προβλέπει, ποιους αφορά, γιατί οι ειδικοί κρούουν των κώδωνα του κινδύνου και τι επιδιώκει η κυβέρνηση.

Τη σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου απευθείας με το υφιστάμενο προσωπικό καθαριότητας αλλά και φύλαξης που απασχολούνται στο υπουργείο Εργασίας, τα ταμεία και όλους τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, παρακάμπτοντας τους εργολάβους και τους υπερεργολάβους, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες, στη Βουλή, ο αρμόδιος υπουργός Γ. Κατρούγκαλος.

Πρόκειται για μια πρόχειρη λύση ενός πολύ σοβαρού προβλήματος, που ακόμη και σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας προκρίθηκε μέχρι να προσδιοριστούν οι ανάγκες του υπουργείου Εργασίας. Η διάταξη βέβαια, προβλέπει ότι οι συμβάσεις θα υπογραφούν έως τις 31/12/2017.

Η πρακτική αυτή άλλωστε, δεν είναι άγνωστη στο υπουργείο Εργασίας. Επαναλαμβάνεται και μάλιστα διευρύνεται σε όλους τους φορείς του υπουργείου αλλά και στους εργαζόμενους στη φύλαξη, μια επιλογή που ακολουθήθηκε από το καλοκαίρι του 2015 στο υπουργείο Εργασίας, για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με έγκριτους νομικούς αν και το γεγονός ότι παρακάμπτονται οι εργολαβικές εταιρείες είναι θετικό, η σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου δημιουργεί μια νέου τύπου στρατιά συμβασιούχων και η τροπολογία “κλείνει το μάτι” στους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τη φύλαξη, οι οποίοι ελπίζουν σε μια καλύτερα αμειβόμενη εργασία, επιλέγοντας έστω και προσωρινά, μια ψευδεπίγραφη σχέση εργασίας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, και όσοι επιλέξουν τις ατομικές συμβάσεις απευθείας με το υπουργείο Εργασίας, θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και όχι στον ΟΑΕΕ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στον πυρήνα της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας για την απεμπλοκή της δημόσιας διοίκησης από διαμεσολαβητές, εργολάβους και υπεργολάβους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας μάλιστα, αναφέρεται ότι η ρύθμιση επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς τα ποσά που λάμβαναν οι απασχολούμενοι στην καθαριότητα και τη φύλαξη από τις εταιρείες που τους απασχολούσαν ήταν δυσανάλογα των υπηρεσιών που παρείχαν και του ωραρίου εργασίας τους. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η σύναψη ατομικών συμβάσεων προσφέρει εξοικονόμηση πόρων στο υπουργείο και τους φορείς του, καθώς το ποσό που καταβαλλόταν στα συμβεβλημένα νομικά πρόσωπα ως αμοιβή ήταν σημαντικά μεγαλύτερο. Στην ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου πάντως, προβλέπεται δαπάνη, η οποία δεν προσδιορίζεται και η οποία θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των φορέων του υπουργείου Εργασίας.

Στις διατάξεις της ρύθμισης εμπίπτουν:

α) οι απασχολούμενοι ή όσοι απασχολούνταν στην φύλαξη των φορέων του υπουργείου Εργασίας, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης που έχει συναφθεί είτε απευθείας με τους φορείς του υπουργείου, είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους συγκεκριμένους φορείς

β) όσοι είχαν συνάψει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου ή απασχολούνταν σε εταιρείες, στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων.

Τα πρόσωπα αυτά που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, και επειδή οι συμβάσεις συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου θα πρέπει να είναι εντός των ορίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του κάθε φορέα όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης, την παράταση του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, και συγκεκριμένα την παράταση για 6 μήνες την επιδότηση ενοικίου και σίτισης και ενός 4μήνου για παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος.

Ρούλα Σαλούρου

euro2day.gr

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top