Οικονομία

Στα 20,7 εκατ. το έλλειμμα της ασφαλιστικής εταιρείας International Life

tte.medium.jpg

Προθεσμία έως την 30ή Αυγούστου έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος στους μετόχους της ασφαλιστικής εταιρείας International Life ΑΕΓΑ προκειμένου να καλύψουν το έλλειμμα ύψους 20,7 εκατ. ευρώ, που διαπιστώθηκε στο περιθώριο φερεγγυότητας της εταιρείας.

Με σχετική απόφαση η εποπτική αρχή δεν κάνει αποδεκτή την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ, που αποφάσισε η γενική συνέλευση και καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «να υποβάλλει προς έγκριση έως την 30ή Ιουλίου 2016 το αργότερο, ρεαλιστικό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης».

Στην εταιρεία έχει τοποθετηθεί με απόφαση επίσης της ΤτΕ, Διαχειριστής, που εποπτεύει τη διαδικασία, μετά τη διαπίστωση ότι η International Life δεν κάλυπτε το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας.

Σε ότι αφορά την εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (ΑΕΓΑ) του ομίλου International Life η απόφαση της ΤτΕ:

-Ορίζει ότι η διάρκεια κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε κάθε κλάδο ασφάλισης και για κάθε ασφαλιστική κάλυψη, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης από την 15 Ιουνίου ή μεταγενέστερης αυτής, δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες.

-Απαγορεύει την ανάληψη οιασδήποτε διασυνοριακής ασφάλισης και αντασφάλισης (αντασφαλιστικής ανάληψης) σε κάθε κλάδο ασφάλισης.

-Αναστέλλει τις πληρωμές και καταβολές από την Εταιρεία, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2016, των αμοιβών, επιδομάτων και πάσης φύσεως εξόδων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξόδων για την πρόσληψη, εκπαίδευση και χρηματοδότηση νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

-Απαγορεύει οιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή ταμειακή διευκόλυνση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top