Ελλάδα

Στην ανανέωση του εκπαιδευτικού της στόλου προχωρά η Πολεμική Αεροπορία

550_334_458031.jpg

Στην ανανέωση των εκπαιδευτικών αεροσκαφών της -που δεν αποτελούν στρατιωτικό υλικό- προχωρά η Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος (ΟΣ) νέου (εκπαιδευτικού) αεροσκάφους σταδίου επιλογής (ΝΑΣΕ)- προς αντικατάσταση του υπάρχοντος Τ-41D-, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 4.200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και απαλλασσόμενης της επιβολής ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια:

– Δώδεκα αεροσκαφών (ΝΑΣΕ) με δικαίωμα προαίρεσης (option) για επιπλέον τέσσερα,
– Ενός προσομοιωτή πτήσεων Flight Simulator Training Device (FSTD) με δύο κονσόλες – cockpit εκπαιδευομένων και μία θέση ελέγχου – εκπαιδευτών,
– Σύστηματος Εκπαίδευσης Εδάφους μέσω Η/Υ Computer Based Training System (CBTS) με ταυτόχρονη υποστήριξη είκοσι πέντε θέσεων εργασίας (Η/Υ) εκπαιδευομένων,
– Σύστηματος Διαχείρισης της Εκπαίδευσης (TMS),
– Επίγειου Εξοπλισμός Υποστήριξης,
– Υλικών αρχικής υποστήριξης,
– Βιβλιογραφίας,
– Λογισμικού (CAMMS)
– Εκπαίδευσης προσωπικού.

Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 19η Ιουλίου και ώρα 07.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 26η Ιουλίου και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 2α Αυγούστου 2016.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top