Περιβάλλον

Συμβούλιο των υπουργών περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο

tsironis.jpg

H μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή ήταν τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ χθες στο Λουξεμβούργο, στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.

Κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87 «για την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων εκπομπών και επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών», η οποία ρυθμίζει το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου, ο κ. Τσιρώνης επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει στον κοινό στόχο της ΕΕ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030, σε σχέση με το 1990.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός τόνισε τη σημασία τού να προστατευτεί η ελληνική βιομηχανία από τον κίνδυνο «διαφυγής άνθρακα», εισάγοντας κατάλληλες ρυθμίσεις στο σχέδιο οδηγίας, ιδίως για τους τομείς εκείνους που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό, ιδίως χωρών που δεν διαθέτουν παρόμοια περιβαλλοντική νομοθεσία. Τόνισε επίσης την ανάγκη η Ελλάδα να συμπεριληφθεί στις πρόνοιες του σχεδίου οδηγίας για το «Ταμείο Εκσυγχρονισμού» και τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

Όσον αφορά την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων, ο Έλληνας υπουργός τόνισε τη σημασία της ταχείας κύρωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός συναντήθηκε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella και τον γεν. διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Calleja με τους οποίους είχε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τις αιρεσιμότητες στον τομέα των υδάτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέπτυξε τις ελληνικές θέσεις και ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη εκταμίευση των προβλεπόμενων κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων που σχεδιάζονται στον τομέα των υδάτων (βιολογικοί καθαρισμοί, άρδευση, ύδρευση κλπ).

Επιπρόσθετα, ο κ. Τσιρώνης επισήμανε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών το δυνατόν συντομότερο, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017 παρά την πολυετή καθυστέρηση των αρχικών σχεδίων που με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων ολοκληρώθηκαν το 2015, ενώ θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2009.

Ο αναπληρωτής υπουργός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Κλίματος κ. Cañete, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με την επερχόμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον επιμερισμό στα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης κατά 30% έως το 2030 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το 2005, για τους τομείς που δεν εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του οι Χρήσεις Γης – Αλλαγές Χρήσεων Γης – Δασοπονία. Η νέα πρόταση θεσπίζει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το κάθε κράτος- μέλος για την περίοδο 2021-2030. Συζητήθηκαν τα βασικά στοιχεία της νέας πρότασης που αναμένεται να υιοθετηθεί από την Επιτροπή τον ερχόμενο μήνα.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top