Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Το φυσικό περιβάλλον της χώρας μπορεί να αποτελέσει βάση ανασυγκρότησης

syriza1-735x459.jpg

Βάση ανασυγκρότησης μπορεί να αποτελέσει το φυσικό περιβάλλον της χώρας, υπογραμμίζει το Τμήμα Οικολογίας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και σημειώνει πρέπει ότι ο περιβαλλοντικός πλούτος και οι φυσικοί πόροι να διαφυλαχθούν.

«Σήμερα, μετά το τέλος της αξιολόγησης και τη δρομολόγηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πλούτου και των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείρισή τους και με κύριο άξονα -στην διαχείριση και προστασία- τον αναντικατάστατο ρόλο του Δημόσιου Τομέα, μπορεί να αποτελεί την ραχοκοκαλιά και το πλαίσιο αναφοράς μιας ανθρωποκεντρικής οικονομίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι η χώρα διαθέτει ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παγκόσμιας κληρονομιάς, που επιτελεί σημαντικές φυσικές ρυθμιστικές και προμηθευτικές λειτουργίες και προσδίδει αξία στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, σε κάθε κλάδο της οικονομίας.

«Η οικολογικά ορθή αξιοποίηση του μοναδικού αυτού φυσικού διαθεσίμου», αναφέρει, «αποτελεί από μόνη της μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, η διευρυμένη οικολογική ποιότητα (όχι μόνο σε προστατευόμενες «νησίδες»), η διατήρηση των τοπίων, της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η ανάσχεση της αστικοποίησης, η λήψη άμεσων μέτρων και παρεμβάσεων για την ποιότητα του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντικές υποδομές (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, λιμνοδεξαμενές, έργα σε προστατευόμενες περιοχές) και η αντίστοιχη καινοτομία πρέπει να ειδωθούν ως το βασικό «συγκριτικό πλεονέκτημα» της χώρας στους τομείς του τουρισμού, του κοινωνικού-οικολογικού μετασχηματισμού του ενεργειακού μοντέλου, της γεωργίας και των τροφίμων, της δασοπονίας, των υπηρεσιών ποιότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, της επικοινωνίας αλλά ακόμη και της μεταποίησης και κλάδων της βιομηχανίας στο βαθμό που συνδέονται με την προώθηση οργανωμένων και ορθολογικά χωροθετημένων βιομηχανικών περιοχών».

Και επισημαίνει ότι: «η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί «κόστος», αλλά όρο ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών αφού έχει ως αποτέλεσμα: – τη δημιουργία θέσεων εργασίας: είτε άμεσα στην περιβαλλοντική προστασία, πρόληψη, αποκατάσταση, είτε μέσω της προστασίας και ανάπτυξης των τομέων που έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον,- την εξοικονόμηση πόρων (ενέργειας, πρώτων υλών, δαπανών υγείας) για την οικονομία. Η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση των πεπερασμένων εγχώριων πόρων αποτελεί επιπλέον σήμερα αναγκαστική επιλογή για τη βιώσιμη οικονομική ανασυγκρότηση με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων, την ποιότητα της ζωής και την ιεράρχηση πολιτιστικών αξιών».

 

Comments

Δημοφιλέστερα


To Top