Οικονομία

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοϊρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

flags.jpg

Με την υπ’ αριθμ. 590/2016 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε προσωρινή διοίκηση του Ελληνοϊρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με μέλη τους:

1. Άριστο Δωρίτη

2. Hassani Massoud

3. Γεώργιο Καλούδη

4. Αναστάσιο Κεστεκίδη

5. Κωνσταντίνο Κροκιδά

6. Ξενοφώντα Πιταούλη

7. Γεώργιο Σκλαβούνο

Ακολούθως η προσωρινή διοίκηση συγκροτήθηκε σε Σώμα ως κάτωθι:

Άριστος Δωρίτης: Πρόεδρος

Hassani Massoud: Αντιπρόεδρος

Γιώργος Καλούδης: Γεν. Γραμματέας

Αναστάσιος Κεστεκίδης: Ταμίας

Νικόλαος Πιταούλης: Έφορος Μελών

Κωνσταντίνος Κροκιδάς: Μέλος

Γεώργιος Σκλαβούνος: Μέλος

Κύρια αποστολή της άνω προσωρινής διοίκησης είναι, σύμφωνα με τη άνω δικαστική απόφαση και εντός έξι μηνών από την δημοσίευσή της, η σύγκλιση της Γ.Σ των μελών του σωματείου ώστε να εκλεγεί η διοίκηση και η Ελεγκτική Επιτροπή του. Περαιτέρω, η προσωρινή διοίκηση εξουσιοδοτείται να επιμεληθεί, για το άνω χρονικό διάστημα, των υποθέσεων του σωματείου με επείγοντα χαρακτήρα.

Ο σκοπός του Ελληνοϊρανικού Επιμελητηρίου είναι:

1. Η ανάπτυξη και ενίσχυση των αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος- Ιράν, η αμοιβαία προώθηση των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών αλλά και των πολιτιστικών σχέσεων αναφορικά με την οικονομική τους παράμετρο στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των μελών.

2. Η προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών και η δια εκδηλώσεων συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ζωή των δύο χωρών.

3. Η ενθάρρυνση, παρότρυνση, προτροπή και καθοδήγηση των μελών για την διαμόρφωση και την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών σχεδίων και πρωτοβουλιών στις δύο χώρες αλλά και η εκ μέρους του Επιμελητηρίου υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για επενδύσεις.

4. Η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων των δύο χωρών για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αυτών και για την ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών τους.

5. Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top