Ελλάδα

Τρίπολη: Υπό αναστολή οι εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης

550_334_512857.jpg

Σε αναστολή τίθεται το έργο της ανάδειξης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης, που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, αφού λύθηκε η σύμβαση των έντεκα ατόμων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, που είχαν προσληφθεί για διάστημα οκτώ μηνών.

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, το πρόβλημα οφείλεται στον δήμο Μεγαλόπολης, γιατί δεν ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία για την εγκυρότητα της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, αποφάσισε «τη λύση της σύμβασης του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης για την υλοποίηση εργασιών «Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης», λόγω του ότι δεν ακολουθήθηκε από τον Δήμο Μεγαλόπολης, η νόμιμη διαδικασία για την εγκυρότητα της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 9 και 10) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85)».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top