Ελλάδα

Ξεκινά η προ-καταγραφή των αιτούντων διεθνούς προστασίας

550_334_499340.jpg

Η Υπηρεσία Ασύλου εγκαινίασε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την προ-καταγραφή των αιτούντων διεθνούς προστασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα να υποβάλουν αίτημα ασύλου στη χώρα, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης ή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της προ-καταγραφής είναι να καλυφθούν τα αυξανόμενα αιτήματα για πρόσβαση στη διεθνή προστασία από τους περίπου 49.000 ανθρώπους που διαμένουν αυτή τη στιγμή σε χώρους υποδοχής / φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η επιχείρηση αυτή διεξάγεται με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), υποστηρίζουν την υλοποίηση της διαδικασίας.

Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε όσους έφτασαν στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και τις 19 Μαρτίου 2016. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να προ-καταγραφούν, ενώ όλες οι εθνικότητες μπορούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία. Μετά την προ-καταγραφή, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας, που θα τους δίνει το δικαίωμα νόμιμης προσωρινής παραμονής στη χώρα και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Επίσης, η προ-καταγραφή θα συμβάλει στη χαρτογράφηση των αναγκών των ανωτέρω προσώπων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη πρόσβασή τους σε υλική βοήθεια στους χώρους υποδοχής.

Η προ-καταγραφή καθίσταται εφικτή χάρη στην οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών). Η Υ.Α. στηρίζει αυτό το εγχείρημα, θέτοντας στη διάθεση της Υπηρεσίας Ασύλου ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τεχνογνωσία όσον αφορά τη διαδικασία καταγραφής. Η EASO παρέχει ενημέρωση στους άμεσα ενδιαφερόμενους και στηρίζει την εκστρατεία πληροφόρησης, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Υποβοηθούμενης Οικειοθελούς Αναχώρησης (AVR).

Περισσότερα από 260 άτομα, χωρισμένα σε δύο ομάδες, θα εργάζονται επί έξι ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Σάββατο) προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα. Έξι προσωρινά κέντρα προ-καταγραφής θα στηθούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η επιχείρηση θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ενώ εκτιμάται ότι στο τέλος της θα έχουν προ-καταγραφεί περίπου 49.000 άτομα.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top