Οικονομία

Ζώνη ελεύθερη των συμφωνιών με Ε.Ε και ΗΠΑ η Αττική

perif.medium.jpg

Tην κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης σχετικά με τις συμφωνίες TTIP – CETA – TISA, και καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη εφαρμογή τους, αποφάσισε με ψήφισμά κατά την τελευταία συνεδρίαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι πρόκειται για ένα σύμπλεγμα συμφωνιών, άλλοτε συμπληρωματικών και άλλοτε με αλληλεπικαλύψεις, οι οποίες έχουν στον πυρήνα τους «μια απορρυθμισμένη κοινή αγορά μεταξύ των μερών, με τις όποιες διαπραγματεύσεις και επιμέρους διαφωνίες να επικεντρώνονται στα ειδικότερα συμφέροντα μερίδων του κεφαλαίου του κάθε μέρους».

Διαπιστώθηκε επίσης, πως κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών, είναι το πλαίσιο «απόλυτης αδιαφάνειας και άκρας μυστικότητας» μέσα στο οποίο συζητούνται, ενώ τονίστηκε το γεγονός πως τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή ή και την επιτείνουν.

Επίσης στο ψήφισμα σημειώνεται ότι «λαμβάνοντας υπόψη πως:

– Η μέθοδος των διαπραγματεύσεων οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους (ευρωβουλευτές, φορείς, πολιτικά κόμματα, εθνικές κυβερνήσεις) από τις συζητήσεις και την ενημέρωση γύρω από οικονομικά και κοινωνικά θέματα που ρυθμίζουν αυτές οι συμφωνίες, τα οποία θα επηρεάσουν καίρια την οικονομική και κοινωνική ζωή όλης της ΕΕ

– η μέθοδος των διαπραγματεύσεων οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους και τη δημιουργία τετελεσμένων σε ότι αφορά τις ίδιες τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τον τρόπο που αυτές θα αλλοιωθούν και θα αναθεωρηθούν μέσα από επιμέρους δεσμεύσεις που θα γεννήσουν οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες εμπορίου

– η συμφωνία αυτή απορρυθμίζει και επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου και επηρεάζει όλες της πτυχές της ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας

– οι συνέπειες του πλαισίου άκρας μυστικότητας μέσα στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις πέραν της αδιαφάνειας και του ελλείμματος δημοκρατίας που αυτό συνεπάγεται, έχουν σαν αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση να γίνεται προς όφελος μερίδας κρατών μελών της Ε.Ε. και τμημάτων του κεφαλαίου αυτών των χωρών με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των μικρότερων χωρών, όπως η Ελλάδα, όχι μόνο να αγνοούνται αλλά και να θυσιάζονται ως ανταλλάγματα (βλέπε προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αλλά και ευρύτερους κλάδους της εθνικής οικονομίας)

– το πλήγμα στις εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες που συνεπάγεται ενδεχόμενη θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών

το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης από τις συμφωνίες, εκστρατεία ενημέρωσης για το ζήτημα και τις συνέπειές του. Επίσης αποφασίστηκε, μετά από συνεννόησης με την ΕΝΠΕ και Περιφέρειες της ΕΕ, να γίνει κατάθεση αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσιοποίηση του συνόλου των συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία με το περιεχόμενο και την κατεύθυνσή τους, ως έχουν μέχρι σήμερα.

Τέλος, αποφασίστηκε να ενημερωθεί η κυβέρνηση και τα κόμματα για τη θέση αυτή απέναντι σε αυτές τις συμφωνίες, και να κατατεθεί αίτημα για τη μη αποδοχή και καταψήφιση αυτών των συμφωνιών».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top