Οικονομία

Αντωνόπουλος: Η πολιτική της Attica Bank ελαχιστοποίησε τα δάνεια σε ΜΜΕ και κόμματα

DSC00723-735x459.jpg

Η συνολική έκθεση της Attica Bank, σε δάνεια προς κόμματα και ΜΜΕ, δεν υπερβαίνει τα 22 εκατ. ευρώ, ήτοι το 0,58% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων της, αποδεικνύοντας ότι η τράπεζα ακολούθησε και ακολουθεί συντηρητική πολιτική, επί των χρηματοδοτήσεών της, προκειμένου να εξασφαλίζει κάθε φορά τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των μετόχων της.

Αυτό τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, κατά την πολύωρη κατάθεσή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που ερευνά τις δανειοδοτήσεις προς κόμματα και Μέσα Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ο κ. Αντωνόπουλος, ανέφερε ότι δόθηκε δάνειο 2 εκατ. ευρώ προς τη ΝΔ το 2011 και το οποίο δεν εξυπηρετείται από τότε, προς το ΠΑΣΟΚ δόθηκε δάνειο 5 εκατ. ευρώ το 2010 και το οποίο επίσης δεν εξυπηρετείται.

Προς το ΚΚΕ δόθηκε δάνειο 1,3 εκατ. ευρώ, το οποίο εξυπηρετείται κανονικά, ενώ το δάνειο των 200.000 ευρώ προς τον ΣΥΡΙΖΑ έχει εξοφληθεί.

Για τα ανεξόφλητα ποσά κομμάτων και ΜΜΕ, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέρα, ώστε να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο ο κίνδυνος απωλειών.

Ο κ. Αντωνόπουλος επεσήμανε ότι από την Attica Bank δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση προς κόμματα και Μέσα Ενημέρωσης και ότι έχουν τηρηθεί πλήρως οι κανονισμοί της τράπεζας, γεγονός που αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι από τα στοιχεία που κατέθεσε.

Επιπλέον, ειδικά για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι οι εξασφαλίσεις προερχόταν από την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων αυτών, αφού λήφθηκαν υπόψη τα έτη 2011 και 2010 αντίστοιχα,  χρονολογίες κατά τις οποίες τα ποσά που λάμβαναν από το κράτος κάλυπταν πλήρως τα εκταμιευθέντα δάνεια.

Η διοίκηση της Attica Bank, παρά την γενικότερη κατάσταση και την πολυετή κρίση, ακολούθησε συνετή διαχείριση και για τον λόγο αυτό, οι δανειοδοτήσεις είναι οι μικρότερες στον τραπεζικό κλάδο, τόσο προς κόμματα, όσο και προς τα ΜΜΕ. Άλλωστε, η τράπεζα δεν έχει έκθεση σε μεγάλους ομίλους Μέσων Ενημέρωσης, ειδικότερα σε όσους έχουν σημαντικό οικονομικό πρόβλημα το τελευταίο διάστημα.

Τέλος, ο κ. Αντωνόπουλος, επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Attica Bank, έχει ελεγχθεί πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο τον κοινό έλεγχο ΤΤΕ-SSM. Από τους ελέγχους αυτούς, σημείωσε, δεν υπήρξε καμία παραπομπή, ούτε για την ίδια την τράπεζα, ούτε για τα στελέχη της.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top