Ελλάδα

Από σήμερα οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

paidikos%20stathmos-imera.medium.jpg

Ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου η κατάθεση των αιτήσεων των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2016 – 2017 «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» απο την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία θα δώσει κουπόνι φιλοξενίας σε περίπου 81.000 παιδιά σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρενηπιακούς σταθμούς.

Φέτος θα υπάρξουν αλλαγές και οι γονείς θα είναι ευέλικτοι να επιλέξουν μόνοι τους πού θα φιλοξενηθούν την επόμενη σχολική χρονιά τα παιδιά τους. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν την 1η Αυγούστου.

Τα κριτήρια

α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

Τα μόρια υπολογίζονται βάσει του τύπου: ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 – ((Ε-Π)/300) Όπου: Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως 12 ετών).

Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης

90 μόρια λαμβάνουν: – οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, – οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, – οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο – οι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ 85 μόρια λαμβάνουν: – οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, -οι αυτοαπασχολούμενοι-ες

γ) Οικογενειακή κατάσταση

50 μόρια λαμβάνουν: – Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, – Οι μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω. 40 μόρια λαμβάνουν: – Οι μητέρες που είναι χήρες, – Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες), – Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση, – Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες, 30 μόρια λαμβάνουν: – Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. – οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ. δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή 4356/2015.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top