Ελλάδα

Έως τις 19 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μουσικών ειδικοτητών

550_334_336321.jpg

Έως τις 19 Ιουλίου μπορούν οι εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016 – 17.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφορά στους κλάδους ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και ΕΜ16 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη δήλωση περιοχών προτίμησης.

Υπενθυμίζεται, ότι εφέτος, η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΠΕΘ (opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) έως και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή και με μειωμένο ωράριο. Η σχετική εγκύκλιος, είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top