Οικονομία

Eurostat: Αυξήθηκε o εποχικά διορθωμένoς όγκος λιανικού εμπορίου

550_334_316825.jpg

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Τον Μάιο του 2016, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, o εποχικά διορθωμένoς όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,4 % τόσο στη ζώνη του ευρώ ( EA19) και την EE, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat.

Τον Απρίλιο ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,2 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6 % στην EΕ..

Τον Μάιο του 2016, σε σύγκριση με το Μάιο του 2015, o δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,6 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,8 % στην EE . H Eurostat δεν κοινοποίησε συγκεκριμένα στοιχεία για την Κύπρο.

Η αύξηση κατά 0,4% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ το Μάιο 2016 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 οφείλεται στην αύξηση της τάξης του 0,7 % για τα μη εδώδιμα προϊόντα , ενώ τα τρόφιμα, τα ποτά, ο καπνός και τα καύσιμα παρέμειναν σταθερά.

Στην ΕΕ, η αύξηση κατά 0,4% του όγκου του λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις 0,6 % για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 0,4 % για τρόφιμα , ποτά και καπνό”, ενώ τα καύσιμα παρέμειναν σταθερά .

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο σύνολο του λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Σουηδία ( + 2,1 % ) , την Εσθονία ( + 1,5 % ) και την Ιρλανδία ( + 1,3 % ) , ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Πορτογαλία ( – 1,7 % ), στη Ρουμανία (-1,6 % ) και στη Δανία ( -1,1% ) .

Η αύξηση κατά 1,6% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ το Μάιο 2016 σε σύγκριση με το Μάιο του 2015, οφείλεται στις αυξήσεις 2,5% για τα μη εδώδιμα προϊόντα , 2,2 % για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και του 0,2 % για τρόφιμα , ποτά και καπνό.

Στην ΕΕ , η αύξηση 2,8 % στον όγκο λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις 3,8 % για τα μη εδώδιμα προϊόντα , 3,7 % για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και του 1,3 % για τα τρόφιμα , τα ποτά και τον καπνό.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο σύνολο του λιανικού εμπορίου παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία ( + 13,8 % ) , το Λουξεμβούργο ( + 10,0 % ) , την Εσθονία ( + 7,0 % ) , την Ιρλανδία ( + 6,7 % ) , το Ηνωμένο Βασίλειο ( + 6,5 % ) και την Πολωνία ( + 6,4 % ) , ενώ μείωση παρατηρήθηκε στο Βέλγιο ( -1,0% ) .

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top