Οικονομία

Η πρόταση των Βιομηχάνων της Θεσσαλονίκης για τους προμηθευτές του «Μαρινόπουλου»

marinopulos-735x459.jpg

Ασφυκτικές πιέσεις σε «τεράστιο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», ιδίως μετά τη θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για προστασία της εταιρείας από τους πιστωτές της και σε συνδυασμό με την υπό εκδίκαση αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Τα παραπάνω επισημαίνει η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σημερινή επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, όπου αναφέρεται ότι «πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν τους κύριους προμηθευτές της εταιρείας, πολλές από τις οποίες έχουν έδρα την ελληνική περιφέρεια και προσπαθούν να προστατευθούν από τις αρνητικές επιπτώσεις της αναμενόμενης πτώχευσης».

Με αφορμή αυτό το νέο κρούσμα πτώχευσης στον κλάδο του λιανεμπορίου, η διοίκηση του ΣΒΒΕ επαναφέρει το ζήτημα του εξορθολογισμού των σχέσεων μεταξύ εγχώριας βιομηχανίας και αλυσίδων. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι είναι, πλέον, επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης του καθεστώτος των συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρείες μεταποίησης και εκείνες του λιανεμπορίου, με βάση τις εξής δύο αρχές: Πρώτον, οι τιμές πώλησης να πραγματοποιούνται στην καθαρή τιμή και οι λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο. Δεύτερον, οι πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση τους και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι εντός δύο μηνών.

Να ελαφρυνθεί το κόστος που προκύπτει από τον ΦΠΑ για προμηθευτές της «Μαρινόπουλος»

Ειδικότερα, ο ΣΒΒΕ αναφέρει στην επιστολή του ότι στην παρούσα συγκυρία και για τις επιχειρήσεις-προμηθευτές της εταιρείας Μαρινόπουλος θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς πολιτείας να ληφθεί η πρόνοια ελάφρυνσης του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ.

Επίσης, η διοίκηση του Συνδέσμου προτείνει να εκδοθεί εγκύκλιος που να παρέχει το δικαίωμα χρήσης του άρθρου 39Β του νόμου 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» από τους προμηθευτές, ανεξαρτήτως του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών (από 500.000 ευρώ που είναι σήμερα).

«Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστωτές της “Μαρινόπουλος” να μπουν στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ, κατά τον χρόνο είσπραξης της απαίτησής τους, ωφελούμενοι από τις προκύπτουσες διαφορές», σημειώνεται στην επιστολή, η οποία εστάλη στον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιο Σταθάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη και τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιο Πιτσιλή.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top