Οικονομία

Μίχαλος: Θετικές πολιτικές για την απασχόληση

2297141-656x410.jpg

Τα ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων εν γένει πρέπει να αντιμετωπιστούν από την οπτική γωνία της ελληνικής πραγματικότητας στο πεδίο της οικονομίας αλλά και της ανεργίας.

Του Κωνσταντίνου Μίχαλου*

Το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, με απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κατά συνέπεια κάτω των 20 ατόμων. Ταυτόχρονα το ποσοστό της ανεργίας, που φτάνει το 25% δεν αφήνει περιθώρια περαιτέρω συζητήσεων για τη συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Οι ομαδικές απολύσεις πληγώνουν το ίδιο επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Γι’ αυτό θα πρέπει κανείς να προσεγγίσει το ζήτημα ως έσχατο μέσο επιτακτικών αναδιαρθρώσεων, με ρήτρες κοινωνικές που αφορούν στη διασφάλιση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα απαιτεί συναινέσεις, κοινωνική αλληλεγγύη, γόνιμο και ώριμο κοινωνικό διάλογο, εργασιακή ειρήνη και όραμα ανάπτυξης. Απαιτεί επίσης συνένωση δυνάμεων για την αντιμετώπιση της μάστιγας της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, που τραυματίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό.

Η έμφαση οφείλει να δοθεί σε σύγχρονα εργαλεία πολιτικής για την απασχόληση και ιδιαίτερα στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, νέα και καινοτόμα επιχειρηματικότητα, στην κοινωνική οικονομία. Το μήνυμα προς όλους πρέπει να είναι η φυγή προς τα μπρος. Σε αυτό ειδικά το πεδίο, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να είναι αρωγός και συμπαραστάτης, ως φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πεδίου αλληλοκατανόησης, συνεργιών και συμπράξεων, για την προώθηση πολιτικών με θετικό πρόσημο. Η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να βγει από την ύφεση, μόνο αν στηριχθεί στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, στην υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, στην παραγωγικότητα και στις επενδύσεις. Με την προώθηση των κατάλληλων διαρθρωτικών αλλαγών και με ταυτόχρονη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ανάκαμψη θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top