Οικονομία

Μίνι περαίωση για πρόστιμα φοροδιαφυγής

550_334_38296.jpg

Μια ευνοϊκή ρύθμιση που είχε νομοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2015 και παρείχε τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είχαν εκκρεμότητες με πρόστιμα για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και για ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, να εξοφλήσουν τα καταλογισθέντα ποσά των προστίμων με σημαντικές εκπτώσεις για να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους και να απαλλαγούν κι από τις ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές, τίθεται ξανά σε ισχύ από το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική , με το άρθρο 45 του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, το οποίο συζητείται αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, επανενεργοποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 οι οποίες προβλέπουν ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε όσους επιχειρηματίες έχουν εντοπιστεί να εκδίδουν πλαστά φορολογικά στοιχεία, να εκδίδουν ή να αποδέχονται εικονικά τιμολόγια, να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ή να εκδίδουν ανακριβή φορολογικά στοιχεία μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ από τους παραβάτες με εκπτώσεις από 20% έως και 90%, εφόσον οι υποθέσεις των ελέγχων αυτών παρέμεναν εκκρεμείς στις 12 Οκτωβρίου 2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4337/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να είναι εκκρεμείς και εφόσον οι ελεγχθέντες φορολογούμενοι:

α) αποδεχθούν ότι διέπραξαν τις συγκεκριμένες παραβάσεις, υποβάλλοντας σχετικές ανέκκλητες δηλώσεις ανεπιφύλακτης αποδοχής στις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως τις 30 Οκτωβρίου 2016.

Στις περιπτώσεις υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά δεν έχουν ακόμη συζητηθεί ή έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί προδικαστικές αποφάσεις χωρίς να έχει ακόμη γίνει εκ νέου συζήτηση, πρέπει μαζί με τη δήλωση αποδοχής να συνυποβληθεί και σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί καθώς και δήλωση παραίτησης από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα.

β) καταβάλουν, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης αποδοχής ή το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής, το σύνολο της οφειλής που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό του προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς.

Ειδικά για δηλώσεις αποδοχής που έχουν ήδη υποβληθεί από τις 12 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η καταβολή των μειωμένων προστίμων πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή εντός του Αυγούστου.

Πηγή: enikonomia

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top