Ελλάδα

«Ναι» στη δημοσιοποίηση των στοιχείων γιατρών που λαμβάνουν χορηγία ή αμοιβή για συνέδρια

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC

Τη δημοσιοποίηση δεδομένων των γιατρών που έχουν λάβει χορηγία ή αμοιβή για συνέδρια ορίζει απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιοποιούνται μόνο τα στοιχεία που αφορούν σε προωθητικά επιστημονικά συνέδρια και αυτό με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 
Τα ονόματα των γιατρών που συμμετέχουν σε προωθητικά συνέδρια θα ανακοινώνονται από τις χορηγούς φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 
Με την 5/2016 απόφασή της – κι έπειτα από προσφυγή για το θέμα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας (ΙΣΑ) και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)- η Αρχή αναγνωρίζει ως θεμελιώδες το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 3418/2005) δικαίωμα και υποχρέωση κάθε ιατρού τη συνεχιζόμενη διά βίου εκπαίδευση και την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του.
 
Όχι στη δημοσιοποίηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ γιατρών
 
Έκρινε, ωστόσο, η Αρχή ότι τα στοιχεία αυτά που αφορούν προωθητικά συνέδρια – και μόνο – πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, όσον αφορά στη δημοσιοποίησή τους.
 
Ειδικότερα η δημοσιοποίηση θα πρέπει να αφορά τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία (όχι το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των επαγγελματιών Υγείας), να γίνεται με αναλυτική και σαφώς διακριτή αναφορά στα ποσά που ο ιατρός επωφελήθηκε ο ίδιος και σε εκείνα που καταβλήθηκαν για τις λοιπές ανάγκες του ταξιδίου και του συνεδρίου. Να γίνεται, επίσης, για περιορισμένο διάστημα τριών ετών και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, να λαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας.
 
Τέλος, η αρχή όρισε ότι κάθε περαιτέρω χρήση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων για άλλο σκοπό δεν είναι νόμιμη.
 
Υπέρ της απόφασης ΙΣΑ και ΣΦΕΕ
 
Με αφορμή την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, ο ΙΣΑ δήλωσε ότι πάντα τάσσεται υπέρ της διαφάνειας, καθώς και ότι θα συνεχίσει να προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματα των ιατρών μελών του.
 
Από την πλευρά τους, οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ δήλωσαν πως θα συμμορφωθούν πλήρως παρά το περιορισμένο χρονικό περιθώριο, σε όποια σχετική Οδηγία εκδώσει ο ΕΟΦ. Επίσης, ανέφεραν πως ήταν έτοιμες να προχωρήσουν με την πλήρη δημοσιοποίηση ως όριζε ο Ν. 4316/2014, ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA.
 
Εντός των ημερών, θα ανακοινωθεί και το πλαίσιο εφαρμογής από τον ΕΟΦ σε πλατφόρμα του οποίου θα αναρτώνται τα ονόματα των γιατρών που συμμετέχουν σε συνέδρια.
    

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!

Aποστολή

Ακολουθήστε μας στα

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top