Πολιτική

Νέα συμφωνία με τους εταίρους με πλεόνασμα 2%

550_334_520455.jpg

του Βασίλη Σκουρή

Σχέδιο Ανασυγκρότησης της οικονομίας κατόπιν διαλόγου με τις παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, επενδυτικό σοκ με επενδύσεις της τάξεως 10 δισ. ετησίως, απελευθερώσεις αγορών , επαναπροσέγγιση του φορολογικού συστήματος με αυξημένες πλειοψηφίες και νέα συμφωνία με τους εταίρους προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την οικονομία των κινήσεων για την κεντροαριστερά που αποκαλύπτει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα το Real.gr.

Οι θέσεις, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη συγκρότηση του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, θα κατατεθούν τελικά στη δημοσιότητα με συνέντευξη τύπου της Επιτροπής, καθώς γίνονται οι τελευταίες απαραίτητες διορθώσεις.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο προτάσεων για την οικονομία που επεξεργάζεται η Επιτροπή:

• Οι προοδευτικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας έχουν καθήκον να ανατρέψουν αυτόν τον φαύλο κύκλο διαμορφώνοντας ένα Σχέδιο Ανασυγκρότησης που θα προκύψει μετά από ευρύτατο διάλογο με όλες τις παραγωγικές , κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας, έτσι ώστε η αναγέννηση της χώρας να γίνει κτήμα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, μέσα από την υιοθέτηση μίας νέας κοινωνικής συμφωνίας.

• Χρειαζόμαστε ένα νέο επενδυτικό σοκ, τέτοιο που να φέρει επενδύσεις και νέες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στην χώρα, επενδύσεις της τάξεως των 10 δισ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια, πέρα από τους πόρους του ΕΣΠΑ και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

• Οι νέες επενδύσεις δεν μπορεί σήμερα παρά να είναι κυρίως ιδιωτικές, ελληνικές και ξένες, με δεδομένη την σημερινή επενδυτική αδυναμία του Κράτους, τη συνεχή συρρίκνωση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, αλλά και την καχεξία του τραπεζικού συστήματος.

• Τα ζητήματα ανταγωνισμού πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα της αναπτυξιακής πολιτικής, αφήνοντας πίσω το παλιό καθεστώς ολιγοπωλίων, καρτέλ και κλειστών αγορών. Η επιτροπή ανταγωνισμού και όλες οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη δύναμη, σεβασμό και εξουσίες, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση νέων παικτών στην αγορά.

• Απελευθερώσεις αγορών (σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΟΣΑ) και ταχεία προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, με κύριο κριτήριο την επενδυτική και αναπτυξιακή τους δυναμική και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

• Υιοθέτηση πολιτικών και κινήτρων που να οδηγούν σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, επενδυτικών σχημάτων συνεργασιών, ομαδοποιήσεων (clustering) που θα μπορέσουν να ανοιχτούν στον διεθνή ανταγωνισμό, θεραπεύοντας μία από τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας που έχουν σχέση με το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων.

• Επαναπροσέγγιση του φορολογικού συστήματος, με μείωση των φόρων των επιχειρήσεων και την επιβολή πολυετούς ισχύος του, με την όποια αλλαγή να απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Έχει αποδειχθεί ότι η συνεχής αύξηση των φορολογικών συντελεστών, αυξάνει τη φοροδιαφυγή και μειώνει τις επενδύσεις και τα φορολογικά έσοδα.

• Επανεξέταση του αναδιανεμητικού ρόλου της φορολογίας. Ενώ η μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή «ορθοδοξία» ακολουθεί την προοδευτική φορολόγηση των ατομικών εισοδημάτων σαν κύριο εργαλείο αναδιανομής, την οποία κατά προτεραιότητα στηρίζουμε, μπορεί να συζητηθεί μελλοντικά, μετά από ενδελεχή έρευνα και διάλογο, και η σκοπιμότητα της καθιέρωσης ενιαίων φορολογικών συντελεστών για τα ατομικά εισοδήματα, στα πρότυπα των ήδη ισχυόντων για τις επιχειρήσεις, με ταυτόχρονες αναδιανεμητικές πολιτικές μέσω φορολογικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό με κοινωνικά κριτήρια. Καμία ιδέα, καμία καινοτομία δεν περισσεύει από την προοδευτική συμμαχία στην αναζήτηση μιας ανατροπής του σημερινού αδιέξοδου δρόμου.

• Γρήγορη εκκαθάριση των «κόκκινων δανείων» και των εταιρειών «ζόμπι», που σήμερα καταναλώνουν πολύτιμους κοινωνικούς πόρους και στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

• Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος ανασυγκρότησης της χώρας περνάει μέσα από την διαμόρφωση μίας νέας συμφωνίας με τους εταίρους μας, η οποία πριν από όλα πρέπει να προετοιμαστεί σωστά, να είναι παραμετροποιημένη, συμφωνημένη με τους κυριότερους κοινωνικούς εταίρους και παραγωγικούς φορείς.

• Στο πλαίσιο αυτό θα μπορέσουμε να πείσουμε ότι χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, στο 2% του ΑΕΠ, για τα επόμενα χρόνια μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ευστάθεια του ελληνικού οικονομικού συστήματος. Μόνον έτσι θα έχουμε αξιοπιστία για να απαιτήσουμε τόσο, μία νέα συμφωνία όσο και χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα.

Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν και οι θέσεις της Επιτροπής για την κοινωνική προστασία-κοινωνική πολιτική που επίσης κατ’ αποκλειστικότητα παρουσιάζει το Real.gr.

Το σχέδιο κάνει λόγο για τη συγκρότηση ενός Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας το οποίο θα προωθεί τη κοινωνική συνοχή και θα περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Η χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας –όπως προτείνει το σχέδιο- γίνεται μέσω Αυτοτελών Κοινωνικών Πόρων που προέρχονται από τον Προϋπολογισμό, το Ασφαλιστικό Σύστημα, τη φορολογία εισοδήματος και άλλες πηγές.

19% του προϋπολογισμού για το συνταξιοδοτικό, 6% για την υγεία, 1% για την πρόνοια

Στόχος είναι να διατίθεται το 1% του προϋπολογισμού, δηλαδή η κατανομή των δαπανών για το κράτος πρόνοιας να γίνουν: 19% συνταξιοδοτικό, 6% υγεία και 1 % πρόνοια. Οι κοινωνικές δαπάνες θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και τον μηχανισμό αυτόματου περιορισμού.

Θα πληρώνουν και οι γονείς

Ο αναδιανεμητικός ρόλος του κράτους πρόνοιας να στηρίζεται στην εφαρμογή της αρχής της καθολικότητας (π.χ. παιδικοί σταθμοί για όλα τα παιδιά) σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας μορφής ανταποδοτικότητας (π.χ. χαμηλή οικονομική συμμετοχή των γονέων ανάλογα με το εισόδημα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top