Οικονομία

Πώς θα πάρετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

500-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89.jpg

Kάλεσμα στους Έλληνες επιχειρηματίες να προστρέξουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προκειμένου να δανειοδοτηθούν για το σύνολο των επενδύσεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα απηύθυνε από το βήμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Nicholas Jennett.

Μιλώντας στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ, ο κ. Nicholas Jennett ανέφερε μεταξύ άλλων: Η ΕTEπ έχει τη δυνατότητα να χορηγεί απευθείας δάνεια σε φερέγγυες επιχειρήσεις έως το 50% των επενδυτικών δαπανών τους. Το ελάχιστο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγήσει η ETEπ είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσειεπενδύσεις ύψους τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η ETEπ χορηγεί χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις όχι όμως για επενδύσεις σε ακίνητα. Όλες οι επενδύσεις που χρηματοδοτεί ηETEπ πρέπει να είναι άρτιες από οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική άποψη και οι όροι της χρηματοδοτήσεις εξαρτώνται από τον τύπο της επένδυσης και τις παρεχόμενες εγγυήσεις. Η ΕΤEπ είναι διατεθειμένη να εξετάζει το ενδεχόμενο χορηγήσεις δανείων υψηλότερου κινδύνου συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προφίλ «equity risk»

Όπως τόνισε ο κύριος Jennett, η ΕΤΕπ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για επενδύσεις μικρότερου μεγέθους που να απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε νεοφυείς επιχειρήσεις και αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ότι τα χρόνια της κρίσης υπάρχει μια σημαντική μείωση της τάξης του 15% στις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ένωση με συγκρίσιμα έτη το 2007 και 2013.

Μάλιστα στην Ελλάδα η μείωση των επενδύσεων το διάστημα αυτό ανήλθε στο αποκαρδιωτικό 50%. Για το λόγο αυτό για επενδύσεις μικρότερου μεγέθους η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια σε τοπικές τράπεζες και άλλους ενδιάμεσους φορείς οι όποιοι τα χρησιμοποιούν για την χορήγηση δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

H Ευρωπαϊκή επιτροπή προκειμένου να δώσει μια νέα ώθηση στις επενδύσεις υλοποιεί το γνωστό σε όλους μας πλέον επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ το οποίο προβλέπει την επόμενη τριετία πρόσθετες επενδύσεις της τάξης των 315 δις ευρώ στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Εν κατακλείδι, ο κύριος Jennett τόνισε ότι υπάρχει μια στροφή της ΕΤΕπ στην χρηματοδότηση των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων που χρειάζονται οικονομική και επενδυτική βοήθεια για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες του. Γι αυτό και ενδιαφερόμαστε, τόνισε ο κ. Jennett, να προσελκύσουμε επιχειρήσεις που έχουν σχέδια ανάπτυξης που απαιτούν κεφαλαιακές επενδύσεις. Απαντώντας σε ερωτήσεις επιχειρηματιών σχετικά με το μέγεθος της οικονομικής υποστήριξης που πρόκειται να δοθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις στο εξής, ο κύριος Jennett ανέφερε ότι σε συνολικό επίπεδο δεν υπάρχει κάποιο όριο δανεισμού για την Ελλάδα ενώ σε εταιρικό επίπεδο η επιχείρηση που απευθύνεται στην ΕΤΕπ πρέπει να αιτείται δάνειο ύψους 7,5 εκατ. ευρώ όπως προανέφερε και στην εισαγωγική του ομιλία.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις μέσω της ΕΤΕπ θα πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα απευθείας μέσω του γραφείου της στην Αθήνα.

Μίχαλος: Να διαμορφωθεί και το κατάλληλο επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε ότι: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας οργανισμός με καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε όλη την Ευρώπη. Οφείλουμε, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ιδιαίτερα τη στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα, στη δύσκολη αυτή περίοδο της κρίσης, ενισχύοντας επενδύσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση έγινε αδύνατη για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες – η ΕΤΕπ παρέμεινε ενεργή, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Το σύνολο της ρευστότητας που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ της. Από το 2008 μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει συνολικά πάνω από 12 δισ. ευρώ στη χώρα, υπό τη μορφή δανείων και εγγυήσεων: επιχειρηματικά κεφάλαια και μικροχρηματοδοτήσεις για Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, εξασφάλιση ρευστότητας στην τραπεζική αγορά για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δάνεια σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και χρηματοδότηση σημαντικών δημοσίων έργων υποδομής.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξακολουθεί να είναι εδώ. Με ενισχυμένη παρουσία και ειδική επενδυτική ομάδα για την Ελλάδα. Με νέα προγράμματα όπως το πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδότησης εξωτερικού εμπορίου, για τη στήριξη της εξωστρέφειας. Με υποστηρικτικές δράσεις, για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Σε αυτές τις δράσεις προστίθενται τώρα και οι πρωτοβουλίες σε δύο κρίσιμους τομείς.

Ο ένας αφορά τη την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, μέσω του σχεδίου Γιούνκερ. Ενός σχεδίου που επικεντρώνει στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και μπορεί να δημιουργήσει σπουδαία οφέλη για την Ελλάδα: μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα μέσα από την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας κλάδων με στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία.

Είναι μάλιστα σημαντικό το ότι στις υπηρεσίες της ΕΤΕπ περιλαμβάνεται και η υποστήριξη και η καθοδήγηση των επιχειρήσεων, προκειμένου να συντάξουν τις προτάσεις τους και να αναπτύξουν αξιόπιστα επιχειρηματικά πλάνα.

Ο άλλος, εξίσου σημαντικός, τομέας δράσης της ΕΤΕπ αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Συμμετέχοντας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη, αλλά άκρως απαραίτητη διαδικασία, η ΕΤΕπ συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλει στην υπέρβαση ενός από τα σημαντικότερα εμπόδια, για την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά.

Εγώ θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβω το αυτονόητο: ότι για να αξιοποιηθούν σωστά τα εργαλεία και οι ευκαιρίες που παρέχει η ΕΤΕπ, χρειάζεται να διαμορφωθεί και το κατάλληλο επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η πρόκληση αυτή αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όμως την Ελλάδα. Πέρα από τα κίνητρα και την υποστήριξη σε επίπεδο κεφαλαίων, για να υπάρξουν επενδυτικές πρωτοβουλίες απαιτείται ένα σταθερό φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε επενδύσεις, όταν στην Ελλάδα ο φορολογικός συντελεστής είναι τρεις φορές υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο της Βουλγαρίας και δυόμισι φορές υψηλότερος σε σχέση με της Κύπρου.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, όταν η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η χώρα με τις υψηλότερες κρατήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στα μέλη του ΟΟΣΑ.

Αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής, με έμφαση στη μείωση των φόρων. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στις αγορές. Σοβαρή διακυβέρνηση, η οποία εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε επιχειρήσεις και επενδυτές.

Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις, τις οποίες η ελληνική Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει, ώστε τα κεφάλαια που διατίθενται μέσω της ΕΤΕπ να πιάσουν τόπο. Και να παράγουν ουσιαστικό αναπτυξιακό όφελος για τη χώρα.
Εμείς από την πλευρά μας, ως Επιμελητηριακή Κοινότητα, μέσω της συστηματικής ενημέρωσης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχουμε στα μέλη μας – αλλά και μέσω των προτάσεών μας προς την Πολιτεία – θα συμβάλουμε με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top