Οικονομία

Σχεδόν αμετάβλητα το Μάιο τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

trapeza-ths-ellados-.medium.jpg

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν το Μάιο του 2016 τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και των νέων δανείων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,43%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στο 0,11% και 0,21% αντίστοιχα, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος διαμορφώθηκε στο 0,85%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 4,84%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,59%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε μείωση κατά 75 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,99%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,86%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,35%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,80%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,97%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 5,17%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,71%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,75%.

Εξάλλου, οριακή μείωση παρουσίασε, το Μάιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,51 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,42%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,93%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,93%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,94%. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,66% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,98%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,19%.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top