Οικονομία

Σε 400.000 ευρώ η συνολική οφειλή της «Μαρινόπουλος ΑΕ» προς την «AS Company AE»

2553369-735x459.jpg

Σε 400.000 ευρώ ανέρχεται η συνολική οφειλή κατά κεφάλαιο της «Μαρινόπουλος ΑΕ» προς την «AS Company AE», όπως επισημαίνει η τελευταία σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει, η οφειλή αυτή έχει αναγνωριστεί από την οφειλέτρια εγγράφως. Με το ίδιο έγγραφο, είχε συμφωνηθεί η εξόφληση της οφειλής, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Ο κύκλος εργασιών που αφορά στη «Μαρινόπουλος ΑΕ», το 2015, ανήλθε σε 683.103,82 ευρώ και αντιπροσώπευε ποσοστό 3.19% του κύκλου εργασιών της εταιρείας για το ίδιο έτος. Το έτος 2016, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις προς τη «Μαρινόπουλος ΑΕ» ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Για όλο το ως άνω οφειλόμενο ποσό, η εταιρεία κατέχει επιταγές έκδοσης της «Μαρινόπουλος ΑΕ» και, μέχρι σήμερα, έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της. Περαιτέρω, θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις και θα προβεί σε κάθε αναγκαία περαιτέρω ενέργεια προς την κατεύθυνση της μη απώλειας οποιουδήποτε δικαιώματός της.

Η εταιρεία έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για την «Μαρινόπουλος ΑΕ» με 31/12/2015 στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε για τη χρήση, ύψους 359.114,66 ευρώ.

Ενόψει των ανωτέρω, σε συνδυασμό προς την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της εταιρείας, εκτιμάται ότι η οποιαδήποτε ενδεχόμενη δυσμενής εξέλιξη, όσον αφορά την περαιτέρω πορεία της «Μαρινόπουλος ΑΕ» και των δικαστικών διαδικασιών που εκκρεμούν θα έχει μικρή επίδραση στην πορεία της εταιρείας και τα οικονομικά της μεγέθη».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top