Πολιτική

Στη Βουλή νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΥΠΕΘΑ

67503220A686BB39738B291FDCBBB919.jpg

Επανασυστήνει τις ΜΟΜΑ ο Πάνος Καμμένος για εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ συστήνεται εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επανασυστήνει τις ΜΟΜΑ ο Πάνος Καμμένος για εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ συστήνεται εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τις γνωστές ΜΟΜΑ (Μονάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως, οι οποίες μετονομάζονται σε ΜΟΜΚΑ (Μονάδα Μελετών και Κατασκευών) επανασυστήνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση σκοπός του φορέα με την ονομασία ΜΟΜΚΑ, ο οποίος ιδρύεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα είναι η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή έργων. «Ο συγκεκριμένος φορέας θα αναλαμβάνει το έργο της σύμπραξης με φορείς του Δημοσίου για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων τοπικού ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό, οργανώνεται το πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δημοσίου γενικότερα. Το αναλαμβανόμενο έργο αναμένεται να διευκολύνει την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου καθίσταται δυσχερές να εκπληρώνονται βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιχειρείται και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα συστήνεται υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει την αξιοποίηση της «μη αναγκαίας επιχειρησιακά ακίνητης περιουσίας» των τριών ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ταμείο Εθνικής Άμυνας, Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, Ταμείο Εθνικού Στόλου) που δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

Επισημαίνεται πάντως ότι «η αξιοποίηση των ακινήτων δεν πρέπει να συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους, καθώς σκοπός της ρύθμισης είναι ο διαρκής χαρακτήρας των οικονομικών εισροών που θα προκύπτουν από την εκμετάλλευση της αξίας των ακινήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όχι η εφάπαξ αξιοποίησή τους και η συνακόλουθη απογύμνωση των Ταμείων από τα περιουσιακά στοιχεία που αυτά διαθέτουν».

Παράλληλα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ενοποιούνται οι τρεις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε μία ενιαία Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας τη λεγόμενη Σ.Μ.Υ.Α, με στόχο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την εξοικονόμηση προσωπικού, υλικών και οικονομικών πόρων».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top