Ελλάδα

Συνεργασία του δήμου Καλαμάτας με το «Δημόκριτο» για δημιουργία εργαστηρίων

%CF%84%CE%B7%CF%85%CF%81%CE%B7%CF%81%CF%

Πρωτόκολλο δεκαετούς συνεργασίας υπέγραψε ο δήμος Καλαμάτας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με στόχο την δημιουργία εργαστηρίων του Δημόκριτου στην Μεσσηνία.

Το πρωτόκολλα υπέγραψαν στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου στην Αθήνα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου, Νικόλαος Κανελλόπουλος.

Ο δήμος προτίθεται να παραχωρήσει στο «Δημόκριτο» το «Ζουμπούλειο» μέγαρο, προκειμένου το ερευνητικό κέντρο να αναπτύξει χώρους εργασίας και εργαστήρια, αρχής γενομένης με εργαστήρια Αστροσωματιδιακής – Πυρηνικής Φυσικής του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα αναπτυχθούν κοινές δράσεις, μέσω και της υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, καθώς και στο τρέχον Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και με τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Ακόμη, με το πρωτόκολλο που υπογράφηκε, προβλέπεται η δημιουργία κοινών δράσεων, με στόχο την επίλυση προβλημάτων του δήμου Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τη διαχείριση θαλάσσιων πόρων, τον τουρισμό και την ενέργεια, τα οποία μπορούν να επιλυθούν με την συνεισφορά του «Δημόκριτου».

Σύμφωνα με το δήμο Καλαμάτας, το εθνικό ερευνητικό κέντρο, επιθυμεί να του παραδοθούν, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, οι αναγκαίοι για τη στέγασή του χώροι, δεδομένου ότι ήδη «τρέχει» ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για εργαστηριακές και άλλες αναγκαίες υποδομές.

Επιπλέον, επιδιώκει το παράρτημά του στην Καλαμάτα να λειτουργήσει συντονιστικά για τους εκατοντάδες επιστήμονες θετικών επιστημών που ζουν στη νότια Πελοπόννησο, με δεδομένο ότι η πόλη κρίνεται κατάλληλη προς αυτό, και λόγω του διεθνούς αεροδρομίου.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top