Ελλάδα

Θα καταγραφούν τα ορθόδοξα μνημεία στο νησί της Ρόδου

550_334_306948.jpg

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και της Μητρόπολης Ρόδου με σκοπό την καταγραφή των εκκλησιών και των μνημείων της ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς στο νησί της Ρόδου, υπεγράφη και πρόκειται να αρχίσει να υλοποιείται σύντομα.

Η καταγραφή αφορά τους ναούς και τα μνημεία που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1930 και η προσπάθεια στοχεύει στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στο νησί της Ρόδου.

Παράλληλα, με τη συστηματική καταγραφή των μνημείων σε μία βάση δεδομένων θα καταρτιστεί ένας κατάλογος κριτηρίων, ώστε τα μνημεία να αξιολογηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σε τυποποιημένες ομάδες ανάλογα με τον τύπο τους, τη χρονολόγησή τους, την προσβασιμότητα τους κ.λ.π.

Με αυτό τον τρόπο θα ληφθεί μια σαφής εικόνα για την ποσότητα, την έκταση και την γεωγραφική εξάπλωση και πυκνότητα των μνημείων στη νησί της Ρόδου.

Η έρευνα αυτή αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και ειδικότερα του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί ο οποίος φαίνεται να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα και τον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο στον Ελλαδικό χώρο.

Παράλληλα, τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην ορθή διαχείριση και συντονισμένη προώθηση των πολιτιστικών αγαθών, στην αξιοποίηση τοπικών πολιτισμικών πόρων, στη διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και προβολή του εκκλησιαστικού πλούτου και την ποιοτική στήριξη των διάφορων ανεξάρτητων δορυφορικών οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του νησιού.

Το πρώτο πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες ώστε να εντοπιστούν και να ενημερωθούν σωστά οι φορείς και να προετοιμαστεί η επικείμενη έρευνα.

Κρίσιμο και κομβικό σημείο της όλης προσπάθειας είναι η αρωγή των φορέων για την καταγραφή των ναών αλλά και η ενεργοποίηση ανθρώπων που γνωρίζουν εξ ακοής ή από προσωπική εμπειρία θέσεις μνημείων που βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση.

Παράλληλα, θα εξελιχθεί δευτερογενής έρευνα που θα αφορά την εξεύρεση στοιχείων από τη Βιβλιογραφία, αλλά και από τα αρχεία των εμπλεκομένων με το πολιτιστικό Θρησκευτικό απόθεμα Φορέων.

Το δεύτερο πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει την επιλογή των στοιχείων που πρέπει να συλλεχτούν από το πεδίο και πως αυτά θα κατηγοριοποιηθούν και θα ενταχθούν ως πεδία σε μία βάση δεδομένων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εύχρηστο εργαλείο στην πρωτογενή έρευνα του πεδίου.

Επίσης, θα γίνει ο εξοπλισμός της ερευνητικής ομάδας, οι απαραίτητες συνεννοήσεις και ο προγραμματισμός των ερευνητικών αποστολών στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα του νησιού.

Το τρίτο πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει την επιλογή των κατηγοριών πληροφοριών που θα ορισθούν ως πεδία της βάσης δεδομένων για τη διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας.

Η βάση που θα εγκατασταθεί στο Server του Ε.Μ.Ι. ( Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος) της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, θα είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου και προστατευμένη με κατάλληλα διαπιστευτήρια χρήστη.

Θα παρέχει την δυνατότητα πολυκριτηριακών ερωτήσεων μέσω κατάλληλων διεπαφών χρήστη και παράλληλα θα διαθέτει τον απαραίτητο μηχανισμό για την ενημέρωση της με το σύνολο της πληροφορίας που θα προκύψει από την πρωτογενή έρευνα πεδίου μέσω των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή.

Θα συνταχθεί ένας κατάλογος κριτηρίων για την αξιολόγηση των μνημείων ώστε τελικά να γίνει η κατάταξη τους σε τυποποιημένες ομάδες ανάλογα με τον τύπο τους, τη χρονολόγηση τους, την προσβασιμότητα τους κ.λ.π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top