Ελλάδα

Τι επιδοτήσεις προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος για τα ξενοδοχεία

kbu6z1eg.jpg

Επιδοτήσεις μπορούν να λάβουν υφιστάμενες ή νέες ξενοδοχειακές μονάδες μέσα από τον Αναπτυξιακό νόμο. Στόχος είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα χορηγείται επιχορήγηση για ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων.

Τα γενικής εφαρμογής κίνητρα που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι τα ακόλουθα:

1. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Η φοροαπαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 20% του συνολικού ποσού της φοροαπαλλαγής και μπορεί να επιμερισθεί σε βάθος 15ετίας.

Διαβάστε το θέμα στο supply.gr

 

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top