Οικονομία

«Το χρονοδιάγραμμα της πώλησης της Τ.Π. Κύπρου προβλέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πριν το τέλος του 2016»

trapesapa1.jpg

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης Ιουλίου 2016 της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με την πώληση της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου («ΤΠΚ»), καθώς και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει ότι:

«- Έχει συμφωνήσει να προχωρήσει στην πώληση ποσοστού συμμετοχής 26% επί του συνολικού αριθμού μετοχών της ΤΠΚ (3,4 εκατ.) στην Holding M. Sehnaoui SAL («HMS» ή ο «αγοραστής») έναντι συνολικού τιμήματος αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 3,72 ευρώ ανά μετοχή.

– Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους 40 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί, χωρίς συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και με τιμή διάθεσης 3,72 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η Τράπεζα Πειραιώς θα πωλήσει 0,87 εκατ. κοινές μετοχές της ΤΠΚ στην HMS και, ακολούθως, δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ, μετά το πέρας των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα θα παραμείνει κάτοχος 2,5 εκατ. μετοχών επί συνόλου 14,1 εκατ. μετοχών της ΤΠΚ, ήτοι θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, βάσει οικονομικών στοιχείων 31.3.2016, θα ενισχυθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, κυρίως, λόγω της μείωσης του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού κατά περίπου 560 εκατ. ευρώ από τη μη ενοποίηση της ΤΠΚ.

Το χρονοδιάγραμμα της ανακοινωθείσας πώλησης της ΤΠΚ προβλέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πριν το τέλος του 2016».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top