Οικονομία

Ξεκινά πληρωμές οφειλών το Δημόσιο – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

550_334_504189.jpg

Θέμα ημερών είναι η εκταμίευση των πρώτων κονδυλίων για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έφυγαν ήδη τα πρώτα χρήματα προς τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία, και τα υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και είναι θέμα πλέον των φορέων να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πληρωμές με τα περίπου 800 εκατ. ευρώ που διατίθενται σ’ αυτή τη φάση.

Πρόκειται για μέρος της δόσης των 1,8 δισ. ευρώ που έλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, με αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωμή χρεών του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, το Δημόσιο, θα προχωρήσει στην αποπληρωμή χρεών ύψους 5,5 δισ. ευρώ, σταδιακά εντός των προσεχών 18 μηνών (μέχρι το τέλος του 2018).

Οι διαδικασίες για τη μεταφορά πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης έχουν καθοριστεί με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Αν δεν υπάρξουν στην πορεία προβλήματα με τη χρηματοδότηση της χώρας από τον ESM, το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εκταμιεύσει 3,5 δισ. ευρώ εντός του 2016 και άλλα 2 δισ. ευρώ εντός του 2017 για να εξοφληθούν τα χρέη προηγούμενων ετών όλων των υπουργείων, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Προτεραιότητα στη διαδικασία εξόφλησης θα έχουν οι παλαιότερες οφειλές. Εξαίρεση στη χρονολογική σειρά μπορεί να υπάρξει:

-Όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,

-Όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

-Όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υποχρεούνται οι φορείς να ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την πορεία εξόφλησης των οφειλών τους τον προηγούμενο μήνα.

Πάντως, το πρόβλημα με τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ούτε με το εν εξελίξει πρόγραμμα αποπληρωμής, καθώς στη μεγάλη «δεξαμενή» έρχονται να προστεθούν νέα χρέη ενώ υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών ακόμα και για το συνολικό ύψος των οφειλών αυτών. Οι δανειστές ανεβάζουν το συνολικό χρέος τουλάχιστον στα 7,7 δισ. ευρώ από τα 5,7 δισ. ευρώ που δείχνουν τα «κιτάπια» του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΓΛΚ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έφθασαν τον Μάιο στα 5,770 δισ. ευρώ, από 5,520 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Παράλληλα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον ίδιο μήνα σε 1,259 δισ. ευρώ έναντι 1,182 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορούν στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα χρέη τους ανήλθαν σε 3,067 δισ. ευρώ έναντι 2,875 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων διαμορφώθηκαν σε 1,259 δισ. ευρώ έναντι 1,182 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων από τα 3,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014 έφτασε στα 5,97 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015 και στα 7,029 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

ΠΗΓΗ: Euro2day

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top