Οικονομία

Έρχονται «περιβαλλοντολογικές» αυξήσεις (δηλαδή ΧΑΡΑΤΣΙ) στα τιμολόγια νερού

Με «περιβαλλοντικό τέλος» αναμένεται να επιβαρυνθούν τα τιμολόγια του νερού καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί αλλαγές στην τιμολόγηση των υδάτων ανάλογα με τη χρήση τους.

Με σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 υπουργείο Περιβάλλοντος υιοθετεί την κοινοτική οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων (2000/60/ΕΚ), που προβλέπει τον συνυπολογισμό στα τιμολόγια του νερού του κόστους του νερού, δηλαδή του χρηματικού κεφαλαίου που διατέθηκε για τις υποδομές μεταφοράς του και τη συντήρησή τους και του περιβαλλοντικού κόστους προκειμένου σε δεύτερη φάση να δημιουργηθεί μια πιο δίκαιη και ορθολογική τιμολογιακή πολιτική.

Η έγκριση του εν λόγω πλαισίου διαχείρισης – κοστολόγησης των υδάτων αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

Η κοινή υπουργική απόφαση που τέθηκε σε διαβούλευση καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανικές ανάγκες κ.λπ.) και όλους τους παρόχους υπηρεσιών νερού, ενώ προβλέπει την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά, ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος.

Επίσης, περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος του πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση για τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων. Ακόμα, επιστρέφει στο περιβάλλον το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του Πράσινου Ταμείου, ενώ παράλληλα τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο.

Σήμερα το κύριο πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι άλλο από το γενικό χάος που επικρατεί στην τιμολόγηση των υδάτων, καθώς ειδικά στην περίπτωση του αρδευτικού ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε κάθε περιοχή.

Με την προωθούμενη κοινή υπουργική απόφαση για τη διαχείριση των υδάτων γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών του νερού, ενώ καθορίζονται οι διαφορετικές συνιστώσες που θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την τιμολόγηση.

Ειδικότερα, στο εξής κατά την τιμολόγηση του νερού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

• Το χρηματοοικονομικό κόστος, δηλαδή η οικονομική αποτίμηση όλων των έργων κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών που είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες παροχής νερού (δίκτυα, υδραγωγεία κ.λπ.).
• Το κόστος του υδατικού πόρου, το οποίο θα προσδιορίζεται με βάση και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ύδρευσης – άρδευσης σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη νερού και αυτές απαιτούνται για τη φυσική αναπλήρωσή του.
• Το περιβαλλοντικό κόστος, δηλαδή την οικονομική αποτίμηση – διάσταση της όποιας περιβαλλοντικής ζημιάς προκαλείται για τη διατήρηση των υδάτων σε καλή κατάσταση.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top