Διεθνή

Η Κομισιόν απειλεί με πρόστιμο 250.000 ανά πρόσφυγα στις χώρες που αρνούνται τη μετεγκατάσταση

Με 250.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα που αρνούνται να δεχτούν απειλούνται οι χώρες μέλη της ΕΕ μετά από πρόταση της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια στόματος του αρμόδιου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, επιβεβαιώνει πως στην νέα πρόταση που υπέβαλε στις 4 Μαϊου, «προβλέπει διάταξη για τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη, σύμφωνα με την οποία, κράτος μέλος που προσωρινά δεν συμμετέχει στο διορθωτικό μηχανισμό κατανομής οφείλει να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250 000 ευρώ ανά αιτούντα στα κράτη μέλη που εν τέλει προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την εξέταση αυτών των αιτήσεων».

Ο κ. Αβραμόπουλος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις καθυστερήσεις και την άρνηση κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις Ευρωπαικές αποφάσεις, δηλώνει πως η Κομισιόν «θα εξακολουθήσει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναλάβει δράση σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους».

Μόλις ο νέος κανονισμός εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία, χώρες που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες για τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα, σημειώνει στην απάντησή του ο ευρωπαίος Επίτροπος χωρίς ωστόσο να δίνει απάντηση για το σαφές χρονοδιάγραμμα του σχετικού αιτήματος.

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι στις 16 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση , στην οποία διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης. Έκτοτε, η Επιτροπή εξέδωσε τέσσερις μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση , στην τελευταία από τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top