Οικονομία

Αναβάθμιση της Κύπρου από τον οίκο Standard & Poor’s

Βάση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης σε ξένο και εγχώριο νόμισμα αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα, από “ΒΒ-”, σε “ΒΒ”.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθμισε σήμερα την Κύπρο. Ειδικότερα, οι S&P`s αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα κατά μία βαθμίδα, από “ΒΒ-”, σε “ΒΒ”, ενώ την ίδια ώρα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο “Β”. Παράλληλα διατήρησε σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Όπως γράφει το ΚΥΠΕ: «Αναμένουμε ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί κατά περίπου 2,7% αυτό το χρόνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη μας του Μαρτίου 2016, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,5% σε πραγματικούς όρους την περίοδο 2017-2019», αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου. Η ανάπτυξη, όπως αναφέρει, υποστηρίζεται από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, τον τουρισμό, τη σταδιακά ανακάμπτουσα ιδιωτική κατανάλωση και τις κατασκευές. Η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, σημειώνει προχωρεί, αλλά ο οίκος αναμένει ότι θα χρειαστούν μερικά χρόνια προτού ο τομέας αρχίσει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη. Ο οίκος θεωρεί πως η δημοσιονομική θέση της Κύπρου θα συνεχίσει να βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια και ότι το δημόσιο χρέος θα μειώνεται σταδιακά.

Αναφέρει ακόμα ότι η θετική προοπτική αντανακλά την πεποίθηση του οίκου ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Κύπρο εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, εάν επιταχυνθεί η μείωση των ψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, που ήταν 15% το 2015, ο Οίκος αναμένει ότι θα μειωθεί κάτω από το 12% μέχρι το 2018. Αναφορά κάνει και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θεωρεί ότι αποτελούν βασική ανησυχία για την οικονομική σταθερότητα και απόδοση. Μακροπρόθεσμα, αναφέρεται στην πιθανότητα επανένωσης του νησιού, που θα αντιπροσώπευε σημαντική θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρες, παρά τις αρχικές μικρο- και μακροοικονομικές προκλήσεις, όπως σημειώνει.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top