Οικονομία

Καρέλια A.E: Αύξηση κερδών κατά 30,5% το α’ εξάμηνο του 2016

Στο 1ο εξάμηνο του 2016, η μεγαλύτερη εγχώρια καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. κατέγραψε σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων, διατηρώντας την εταιρεία μεταξύ των πλέον κερδοφόρων εισηγμένων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 30,66 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 30,5% σε σύγκριση με κέρδη € 23,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45% και ανήλθαν σε € 49,49 εκ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2015 όπου έφτασαν τα € 34,14 εκ. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα € 426 εκ. έναντι € 392,3 εκ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 8,6%.

 

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top