Ελλάδα

Η ΓΓ Ενημέρωσης θα αποφασίσει αν θα πάρει ο Αlpha τις κασέτες από τη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών

H Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης είναι αυτή που θα κρίνει το αίτημα του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα να τού διαβιβάσει το υλικό με την δημοπρασία των 66 ωρών, όπως απεφάνθη η Αρχή Προστασίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο εάν το κάνει θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να ενημερώσει τα πρόσωπα που καταγράφονται στο επίμαχο αρχείο.

Αναλυτικότερα, η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων στο έγγραφό της προς την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης επισημαίνει ότι το υλικό που βιντεοσκοπήθηκε περιέχει απλά προσωπικά δεδομένα και όχι ευαίσθητα. Ως εκ τούτου – αποφαίνεται η Αρχή – «δεν απαιτείται η παροχή άδειας της Αρχής εφόσον δεν έλαβε χώρα η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά απλών».

Ωστόσο στο έγγραφό της η Αρχή, επισημαίνει ότι η διαβίβαση του υλικού σε τρίτο πρόσωπο, συνιστά «περαιτέρω επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων, η νομιμότητα της οποίας θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 5. του Ν. 2472/997, ο οποίος προβλέπει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου- σύμφωνα με την Αρχή – είναι κατ´εξαίρεση επιτρεπτή μόνο όταν είναι αναγκαία «για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο. Τέτοια υποχρέωση προβλέπεται από τη σχετική διάταξη για το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα».

Έτσι, με βάση την απάντηση της Αρχής, η Γενική Γραμματεία είναι αυτή που θα αποφασίσει εάν ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha δικαιούται να πάρει στα χέρια του το καταγεγραμμένο υλικό και αυτό θα πρέπει να γίνει, σύμφωνα με την Αρχή, βάση των προϋποθέσεων που θέτει η νομοθεσία.

Εάν τελικά αποφασίσει να επιδείξει το επίμαχο υλικό, η αρχή αποφαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει τα πρόσωπα που καταγράφονται σε αυτό.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top