Οικονομία

«Καμπανάκι» Eurobank: Ανησυχητικά σημάδια από τα έσοδα στον τουρισμό

Πτώση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και συρρίκνωση του τουριστικών εισπράξεων διαπιστώνει η Eurobank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Συγκεκριμένα, η ελληνική τράπεζα σημειώνει ότι ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία – δηλαδή ο δείκτης που μετρά την αξία των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές – παρουσίασε ετήσια πτώση 5,90% τον Ιούλιο 2016, από 8,21% τον Ιούνιο 2016. Η εν λόγω μεταβολή, σύμφωνα με την Eurobank, αποδίδεται στον κλάδο της ενέργειας (-21,72%) κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Πτώση πωλήσεων στη βιομηχανία

Την ίδια ώρα, ο Ιούλιος ήταν ο 21ος συνεχής μήνας που καταγράφεται πτώση των πωλήσεων στη βιομηχανία.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοεμβρίου 2014 – Ιουλίου 2016, η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή ήταν -9,90%. Το αντίστοιχο μέγεθος για το δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία διαμορφώθηκε στο -7,56%.

Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι η μεγάλη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ήταν κυρίως ονομαστική παρά πραγματική. Μια εκτίμηση της μέσης πραγματικής μεταβολής εξάγεται από την αφαίρεση των δύο προαναφερθέντων μεγεθών, ήτοι -9,90% – (-7,56%) = -2,34%. Το τελευταίο μέγεθος είναι περισσότερο συμβατό με την πορεία της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας τα δύο τελευταία χρόνια.

Στο επίπεδο των εμπορικών και χρηματοοικονομικών σχέσεων με χώρες από την αλλοδαπή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μείωση σε ετήσια βάση κατά 1,07 δισ. τον Ιούλιο 2016. Η μεταβολή προήλθε από τις μειώσεις των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων κατά 643 εκατ. ευρώ, 138 εκατ. ευρώ, 196 εκατ. ευρώ και 95 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Οι τουριστικές εισπράξεις

Σύμφωνα με τη Eurobank, ενα ανησυχητικό στοιχείο που προκύπτει, είναι η πορεία των τουριστικών εισπράξεων. Από τον Απρίλιο 2016, η ετήσια μεταβολή της εν λόγω μεταβλητής κινείται σε αρνητικό έδαφος και τον Ιούλιο 2016 διαμορφώθηκε στο 3,50% από 5,37% τον Ιούνιο 2016.

Με δεδομένο ότι η τουριστική βιομηχανία έχει σημαντική συνεισφορά – άμεση και έμμεση – στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, ενδεχόμενη συνέχιση της πτωτικής πορείας των τουριστικών εσόδων θα αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καταλήγει η τράπεζα στο εβδομαδιαίο δελτίο της.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top