Ελλάδα

Ο επιχειρηματίας που έβαλε στο κανάλι του 63 εκατομμύρια ευρώ και δεν πήρε τηλεοπτική άδεια

Τίποτα δεν πάει σωστά σε αυτή τη χώρα ή τουλάχιστον σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.

Την ώρα που η κυβέρνηση κατηγορεί συλλήβδην τα κανάλια και τους καναλάρχες ως αυθαίρετους και αεριτζήδες και προσπαθεί να διαμορφώσει νέα δεδομένα στο τηλεοπτικό πεδίο λέγοντας ότι έτσι χτυπάει τη διαπλοκή τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι παλαιοί και σοβαροί επιχειρηματίες που ασχολήθηκαν με την ενημέρωση προσπαθούσαν να έχουν υγιείς επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτού του πρωτοφανούς, παγκοσμίως, διαγωνισμού, είδαμε επιχειρήσεις και κανάλια δεκαετιών να μένουν χωρίς άδεια γιατί ακριβώς υπολόγιζαν ότι αν δώσουν υπερβολικό τίμημα είναι ανέφικτο να έχουν υγιή επιχείρηση.

Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά γράφει σε ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος Νίκος Καρούτζος στο bankingnews αποκαλύπτεται ότι το Star τα τελευταία χρόνια έχει βάλει συνολικά 63 εκατομμύρια ευρώ

Γράφει ο συνάδελφος χαρακτηριστικά: …Λίγο πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες ο τηλεοπτικός σταθμός Star πραγματοποίησε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 18,8 εκ ευρώ.

Το γεγονός αυτό δείχνει και την πρόθεση του ομίλου Βαρδινογιάννη να θωρακίσει οικονομικά το Star και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 και το 2015 ο όμιλος Βαρδινογιάννη έκανε αυξήσεις κεφαλαίου στο Star συνολικού ύψους 44,45 εκ Ευρώ και συγκεκριμένα 30,73 εκ Ευρώ το 2014 και 13,72 εκ Ευρώ το 2015.

Συνολικά από το 2014 έως και σήμερα ο όμιλος έχει επενδύσει σε αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά το συνολικό ποσό των 63,25 εκ Ευρώ.

Το γεγονός αυτό πέρα από τη διάθεση του ομίλου να υποστηρίζει τον τηλεοπτικό σταθμό ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του δείχνει και το τεράστιο κόστος στήριξης ενός τηλεοπτικού σταθμού στην παρούσα οικονομική συγκυρία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να είναι επιχειρηματικά συμφέρουσες οι τεράστιες προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Σε ότι αφορά στο 2016 επισημαίνεται ότι με την από 15.02.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά 978.000 Ευρώ, με έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (4,89) Ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (61,78) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής και της τιμής διάθεσης της μετοχής δηλαδή συνολικά ποσό 11,378 εκ Ευρώ χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Στη συνέχεια με 26.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών 293.400 Ευρώ, με έκδοση ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (4,89) Ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (62,6167) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής και της τιμής διάθεσης της μετοχής δηλαδή συνολικά ποσό 3.463.600,02 Ευρώ, πήγε στο λογαριασμό αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top