Ελλάδα

Ενημέρωση από την ΥΠΑ: «Τι είναι οι λευκές ουρές στον ουρανό»

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε πληροφορίες για τους Αεροψεκασμούς.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνει κατά καιρούς αναφορές πολιτών, σχετικές με την παρατήρηση συμπυκνωμένων νεφών πίσω από αεροσκάφη, ιπτάμενα σε μεγάλα ύψη, δημιουργώντας ανησυχία για ψεκασμούς χημικών ουσιών.

Η Υπηρεσία μας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1.Η δημιουργία νεφών πίσω από αεροσκάφη είναι ένα γνωστό φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται από αεροσκάφη που ίπτανται σε ύψη άνω των 8000 μέτρων (συνήθως) και οφείλεται στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, κτλ) που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές πτήσεων και στα σωματίδια των καυσαερίων, που εκπέμπονται από τους κινητήρες των αεροσκαφών. Τα νέφη αυτά είναι συμπυκνωμένοι υδρατμοί και ονομάζονται «ίχνη συμπύκνωσης». Στη διεθνή αεροπορική βιβλιογραφία αναφέρονται ως «condensation trails» ή «contrails», ενώ στην καθομιλουμένη γίνεται αναφορά σε αυτά ως «λευκές ουρές».

2. Το σχήμα των ιχνών συμπύκνωσης και η ακριβής απόχρωση τους είναι εξάρτηση παραγόντων, όπως της θερμοκρασίας και υγρασίας στο ύψος πτήσης του αεροσκάφους, των συνθηκών ηλιοφάνειας, του χρόνου που έχει παρέλθει από την δημιουργία τους έως την παρατήρησή τους, του τύπου του αεροσκάφους, κ.ά.

3.Λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας των αεροσκαφών κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η παρατήρηση των ιχνών αυτών («λευκές ουρές») έχει γίνει συχνότερη, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να παρερμηνεύονται ως νέφη που προέρχονται από ψεκασμούς χημικών.

4.Οι ψεκασμοί από αέρος στην Ελλάδα εντάσσονται στο πλαίσιο των γεωργικών εφαρμογών, για παράδειγμα πτήσεις ψεκασμών για προνύμφες κουνουπιών (εκτελούνται σε πολύ χαμηλό ύψος), πτήσεις σποράς νεφών για την προστασία γεωργικών εδαφών με ευπαθείς καλλιέργειες από χαλαζοπτώσεις και πάντα σε γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι παραπάνω περιγραφόμενες δραστηριότητες, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δεν σχετίζονται με τα παρατηρούμενα ίχνη συμπύκνωσης.

5.Η Υπηρεσία μας γνωρίζει τα στοιχεία των αεροσκαφών, που επιχειρούν εντός ή υπερίπτανται της Ελληνικής Επικράτειας, και του τύπου αποστολής τους. Σε περίπτωση που κάποιο αεροσκάφος εισέλθει εντός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς να έχει καταθέσει τις προβλεπόμενες πληροφορίες, επιλαμβάνεται η Πολεμική Αεροπορία για την αναγνώριση του αεροσκάφους και των προθέσεών του.

6.Καμία τεκμηριωμένη πληροφορία, που να αφορά οποιαδήποτε δραστηριότητα αεροψεκασμού χημικών, δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας και είναι αυτονόητο ότι η ΥΠΑ ουδέποτε έχει αδειοδοτήσει ή πιστοποιήσει οποιονδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο για εκτέλεση τέτοιου έργου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων κ.α.α. Γεώργιος Σουρβάνος

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top